Obsah

Investiční akce

V této části webových stránek naleznete přehled investičních akcí členěných do 3 okruhů: REALIZUJEME, DOKONČILI JSME A  PŘIPRAVUJEME. Mimo akce stavební (rekonstrukce budov, chodníků, komunikací, veřejného osvětlení, sportovišť a dětských hřišť  apod.) jsou zde uvedeny např. i realizace výsadeb či jiných, přírodě blízkých opatření.

U každé akce je uveden stručný popis a fotografie.

 

Zprávy

#

Městský kamerový dohledový systém Rousínov


ostatní | 19. 8. 2019 | Autor: Mgr. Dana Chromá
#

Obnova školního hřiště ZŠ Habrovanská


ostatní | 19. 8. 2019 | Autor: Mgr. Dana Chromá
#

Mokřad u hřiště v Čechyni, k.ú. Čechyně


ostatní | 31. 7. 2019 | Autor: Mgr. Dana Chromá
#

Úpravy kotelny a komínů v "ZUŠ" Rousínov


ostatní | 16. 5. 2019 | Autor: Mgr. Dana Chromá
#

Stavební úpravy na ulici Tyršova, Rousínov


ostatní | 12. 3. 2019 | Autor: Mgr. Dana Chromá
#

Víceúčelový sportovní areál


ostatní | 12. 3. 2019 | Autor: Ing. Marián Tlčik MBA
#

Mokřadní prvky v lokalitě Hrubé kusy


ostatní | 12. 3. 2019 | Autor: Ing. Marián Tlčik MBA
#

Rekonstrukce areálu školy Tyršova - III. etapa


ostatní | 12. 3. 2019 | Autor: Ing. Marián Tlčik MBA
#

Založení ÚSES-LBK 2, k.ú. Kroužek


ostatní | 31. 12. 2018 | Autor: Mgr. Dana Chromá
#

Ozelenění nivy Rakovce v lokalitě Hrubý kus


ostatní | 30. 11. 2018 | Autor: Mgr. Dana Chromá
#

Lávka přes Rakovec a mobiliář v lokalitě lesoparku Hrubý kus


ostatní | 31. 8. 2018 | Autor: Mgr. Dana Chromá
#

Chodníky a oprava deštové kanalizace Kr. Vážany


ostatní | 31. 8. 2018 | Autor: Mgr. Dana Chromá
#

Duhové hřiště


ostatní | 31. 8. 2018 | Autor: Mgr. Dana Chromá
#

Bezbarierový městský úřad Rousínov


ostatní | 30. 4. 2018 | Autor: Mgr. Dana Chromá
#

Veřejné osvětlení v m.č. Královopolské Vážany, v lokalitě Dílce


ostatní | 31. 12. 2017 | Autor: Mgr. Dana Chromá
#

Energetická opatření školy a tělocvičny Tyršova


ostatní | 30. 11. 2017 | Autor: Mgr. Dana Chromá
#

Společná stezka pro chodce a cyklisty Slavíkovice, část D


ostatní | 30. 11. 2017 | Autor: Mgr. Dana Chromá
#

Vyvolané úpravy v ZUŠ Františka Sušila Rousínov


ostatní | 30. 9. 2017 | Autor: Mgr. Dana Chromá
#

Rekonstrukce povrchu tělocvičny na ulici Tyršova


ostatní | 31. 8. 2017 | Autor: Mgr. Dana Chromá
#

Dětské hřiště ve Starém Rousínovci


ostatní | 31. 7. 2017 | Autor: Mgr. Dana Chromá
#

Kanalizace v ulici za Záložnou a kanalizace v areálu na ul. Tyršova


ostatní | 30. 6. 2017 | Autor: Mgr. Dana Chromá
#

Odbahnění rybníku ve Vítovicích


ostatní | 31. 3. 2017 | Autor: Mgr. Dana Chromá
#

Konsolidace ICT a elektronizace procesů - Rousínov


ostatní | 10. 10. 2015 | Autor: Ing. Marián Tlčik MBA
#

Pane, pojďte si hrát


ostatní | 9. 10. 2015 | Autor: Mgr. Dana Chromá