Obsah

Městské služby Rousínov, příspěvková organizace

Sídlo: Sušilovo nám. 422/46, Rousínov 683 01
IČO: 48838594
Telefon: 517 371 438, 517 324 837
E-mail: brtnik@rousinov.cz
Zřizovatel: Město Rousínov, usnesení ZM ze dne 29.04.1993
Úřední hodiny:

po, st            8:00-11:00 12:00-17:00
út, čt, pá      po telefonické domluvě

Vedoucí/statutární osoba: Jan Brtník, tel. 778 956 501, e-mail: brtnik@rousinov.cz
Zástupci statutární osoby:

Miroslav Kadlec, tel. 771 229 012, e-mail: kadlec@rousinov.cz

  Ing. Dana Doležalová, tel. 778 411 251, e-mail: dolezalova@rousinov.cz
Účetní: Miluše Sedláčková, tel. 778 750 154, e-mail: sedlackova@rousinov.cz
Pokladní: Ing. Hana Komariková, tel. 517 324 837, e-mail: komarikova@rousinov.cz
Přepočtený evidenční
stav pracovníků:
30 osob
Předmět činnosti organizace:
 1. Městské služby Rousínov jsou právnickou osobou s právní subjektivitou, zřízenou za účelem zajištění provozu, údržby a oprav movitého a nemovitého majetku zřizovatele.

 1. Hlavní činnost podle výpisu z obchodního rejstříku:

 • provoz a údržba bytových domů
 • provoz a údržba nebytových prostor
 • provoz a údržba letního koupaliště
 • provoz a údržba veřejných pohřebišť
 • provoz a údržba dešťové kanalizace a veřejných studní
 • provoz a údržba veřejného osvětlení a místního rozhlasu
 • údržba místních komunikací, chodníků, cest, mostů a lávek
 • údržba opěrných zdí
 • údržba veřejných prostranství a ostatních ploch
 • údržba veřejné zeleně
 • údržba dětských hřišť
 • provoz a údržba sportovišť
 • údržba a provoz autobusového nádraží
 • údržba autobusových čekáren a zastávek
 • údržba dopravního a informačního značení
 • údržba světelné signalizace
 • čištění města a úklid odpadků
 • odchyt toulavých psů
 • provoz a údržba dalšího majetku města vymezeného nařízeními města
 • provoz ubytovny
 1. Doplňková činnost podle výpisu zřizovací listiny:
 • pronájem movitých a nemovitých věcí z majetku zřizovatele
 • poskytování technických služeb
 • údržba zeleně
 • montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

 

Vymezený majetek ve správě MS

Do roku 2009 byl MS předán pouze drobný dlouhodobý nehmotný a drobný dlouhodobý hmotný majetek, který MS využívají ke své činnosti. Od roku 2009 je předáván zřizovatelem MS i budovy a pozemky.

Rok

Předávaný majetek

Účetní hodnota v Kč

Počty zaměstnanců

2009

DCHB, Čsa. 30, Trávníky 6,8, Trnečkova 8, Královopolské Vážany 56

43.188.146

16,5

2012

Skálova 35, Stará radnice, Sušilovo nám. 46 - MS, Záložna, Npor. Krále 41, Kroužek 74, garáž V sídlišti, sklep U kapličky, pozemky

39.566.486

22

2015

Vítovice 16

2.930.211

30

2016

další budovy v celkové hodnotě

10.274.402

31

2016 

autobusový terminál

35.464.573

31

2017 Zámečnická a stolařská dílna na parc.č.1431/5, Požární zbrojnice Čechyně 82, Altán DCHB, Stání garážové u DCHB 1.390.230 34
2018 Budova Skálova č.p.492 (banka), Budova Skálova č.p.493 (policie) 3.993.363 34

 

Celkem

136.807.411

 

 

Soubory ke stažení:

Ceník Městských služeb platný od 01.11.2021 (555.15 kB) (555.31 kB)

Aktuality Městských služeb

01.04.2021

Údržba cyklostezek

Údržba cyklostezek

Akce "Město Rousínov – údržba čistoty cyklistických komunikací“ je spolufinancována z rozpočtu Jihomoravského kraje, a to v letech 2016, 2017, 2018, 2019 a 2021 ve výši 70.000 Kč na daný rok.

Detail