Obsah

Investiční akce

V této části webových stránek naleznete přehled investičních akcí členěných do 3 okruhů: REALIZUJEME, DOKONČILI JSME A  PŘIPRAVUJEME. Mimo akce stavební (rekonstrukce budov, chodníků, komunikací, veřejného osvětlení, sportovišť a dětských hřišť  apod.) jsou zde uvedeny např. i realizace výsadeb či jiných, přírodě blízkých opatření.

U každé akce je uveden stručný popis a fotografie.

 

Zprávy

#

Obnova školního hřiště ZŠ Habrovanská


ostatní | 19. 8. 2019 | Autor: Mgr. Dana Chromá
#

Mokřad u hřiště v Čechyni, k.ú. Čechyně


ostatní | 31. 7. 2019 | Autor: Mgr. Dana Chromá
#

Stavební úpravy na ulici Tyršova, Rousínov


ostatní | 12. 3. 2019 | Autor: Mgr. Dana Chromá
#

Mokřadní prvky v lokalitě Hrubé kusy


ostatní | 12. 3. 2019 | Autor: Ing. Marián Tlčik MBA
#

Rekonstrukce areálu školy Tyršova - III. etapa


ostatní | 12. 3. 2019 | Autor: Ing. Marián Tlčik MBA