Obsah

Investiční akce

V této části webových stránek naleznete přehled investičních akcí členěných do 3 okruhů: REALIZUJEME, DOKONČILI JSME A  PŘIPRAVUJEME. Mimo akce stavební (rekonstrukce budov, chodníků, komunikací, veřejného osvětlení, sportovišť a dětských hřišť  apod.) jsou zde uvedeny např. i realizace výsadeb či jiných, přírodě blízkých opatření.

U každé akce je uveden stručný popis a fotografie.

 

Zprávy

#

Vodní tůně v LBK6 k.ú. Královopolské Vážany


ostatní | 1. 6. 2021 | Autor: Mgr. Dana Chromá
#

Přívody a měření nízkého napětí - MŠ


ostatní | 19. 5. 2021 | Autor: Mgr. Dana Chromá
Komunikace Kr. Vážany

Komunikace Kr. Vážany – část komunikace (úsek A, D )


ostatní | 4. 11. 2020 | Autor: Mgr. Dana Chromá