Obsah

Městská policie RousínovZnak

Doručovací adresa: Městský úřad Rousínov
 

Sušilovo náměstí 84/56

683 01 Rousínov

Služebna:

Skálova 493/4

683 01 Rousínov

(bývalá služebna OOP PČR Rousínov)

Tel. kontakt

770 127 000 

E-mail: mpolicie@rousinov.cz
Strážníci: str. Ing. Pavel Kučera
(viz kontakty)
pověřený plněním některých úkolů při řízení městské policie
  str. Soňa Janečková
  str. Petr Procházka
  str. Mojmír Pospíšil

 

Působnost:

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku, přispívá k ochraně a bezpečnosti osob i majetku, dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, podílí se na prevenci kriminality v obci a odhaluje přestupky.

Působnost MP Rousínov je pouze na katastru města Rousínov.

Služba strážníků MP je plánována dle aktuální bezpečnostní situace, v pracovní dny zpravidla od 6.00 do 22.00 hodin.

MP Rousínov poskytuje pomoc občanům i mimo plánovanou službu, a to denně, včetně SO a NE, v době od 8. 00 do 20.00 hodin formou pohotovosti. 

V případě nedostupnosti MP Rousínov a v naléhavých případech volejte tísňovou linku  PČR 158

Nalezená a odchycená zvířata:

Fotografie zvířat (psů, koček,….), nalezených a odchycených strážníky MP, u kterých se nepodařilo nalézt jejich majitele, jsou zveřejňovány na facebooku.