Obsah

Městská policie RousínovZnak

Doručovací adresa: Městský úřad Rousínov
 

Sušilovo náměstí 84/56

683 01 Rousínov

Služebna:         od 18. 8. 2017 Sušilovo náměstí 68/58

                             

 

(bývalá pobočka ČS)

683 01 Rousínov

tel. kontakt: mob. 770 127 000 

E-mail: mpolicie@rousinov.cz
Strážníci: str. Ing. Pavel Kučera
(viz kontakty)
pověřený plněním některých úkolů při řízení městské policie
  str. Soňa Janečková
  str. Petr Procházka
  str. Mojmír Pospíšil

 

Organizace, působnost, řízení:

  • Městská policie Rousínov (dále jen "MP Rousínov") je samostatný orgán města Rousínov, zřízený jeho zastupiteli

  • jejím hlavním úkolem je zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce

  • v čele stojí starosta města, p. Ing. Jiří Lukášek, který je ze zákona nadřízeným strážníka

  • působnost MP Rousínov je v současné době pouze na katastru města Rousínov

  • s dalšími obcemi v okolí, které mají zájem o zřízení působnosti MP Rousínov na jejich katastrální území, se jedná

  • personálně je městská policie v současné době tvořena třemi strážníky 

    • v tomto početním stavu nelze zabezpečit non-stop výkon služby 24 hod. denně. 

    • pokud je to alespoň trochu možné, jsou strážníci na uvedeném tel. čísle kontaktní i v době, kdy nemaji službu a nejsou ve městě přítomni

        V NALÉHAVÝCH PŘÍPADECH VOLEJTE LINKU 158 !