Obsah

Městská policie Rousínov

MP logo

Doručovací adresa: 
Městský úřad Rousínov, Sušilovo náměstí 84/56, 683 01 Rousínov
Služebna: 
Skálova 493/4, 683 01 Rousínov, (bývalá služebna OOP PČR Rousínov)

Tel. kontakt: 770 127 000

E-mail: mpolicie@rousinov.cz

Strážníci:

str. Ing. Pavel Kučera pověřený plněním některých úkolů při řízení městské policie

str. Soňa Janečková, str. Mojmír Pospíšil, str. Pavel Vašek, Bc. Miloš Bastl (viz kontakty)

Působnost:
Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku, přispívá k ochraně a bezpečnosti osob i majetku, dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, podílí se na prevenci kriminality v obci a odhaluje přestupky.
Působnost MP Rousínov je pouze na katastru města Rousínov.
Služba strážníků MP je plánována dle aktuální bezpečnostní situace, v pracovní dny zpravidla od 6.00 do 22.00 hodin.
MP Rousínov poskytuje pomoc občanům i mimo plánovanou službu, a to denně, včetně SO a NE, v době od 8.00 do 20.00 hodin formou pohotovosti. 
V případě nedostupnosti MP Rousínov a v naléhavých případech volejte tísňovou linku  PČR 158.
Nalezená a odchycená zvířata:

Fotografie zvířat (psů, koček, ….), nalezených a odchycených strážníky MP, u kterých se nepodařilo nalézt jejich majitele, jsou zveřejňovány na facebooku.