Obsah

Platné vyhlášky a nařízení

Vyhlášky a nařízení z roku 2018

Vyhláška č. 1/2018, kterou se mění a doplňuje vyhláška č.1/2017, o nočním klidu Staženo: 46x | 27.04.2018

Vyhlášky a nařízení z roku 2017

Vyhláška č. 1/2017 o nočním klidu Staženo: 125x | 16.11.2017

Vyhláška č. 2/2017 o stanovení systému shromážďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Rousínova Staženo: 145x | 16.11.2017

Vyhláška č. 3/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Staženo: 142x | 16.11.2017

Vyhlášky a nařízení z roku 2015

Vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území města Staženo: 204x | 16.11.2017

Vyhlášky a nařízení z roku 2014

Vyhláška č. 6/2014 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her Staženo: 178x | 16.11.2017

Nařízení č. 1/2014 - Stanovení provozu a údržby autobusového nádraží, Staženo: 161x | 03.01.2017

Vyhlášky a nařízení z roku 2013

Vyhláška č. 2/2013, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku spočívajících v omezení konzumace alkoholu na veřejném prostranství Staženo: 177x | 16.11.2017

Nařízení č. 1/2013 - Tržní řád Staženo: 196x | 03.01.2017

Vyhlášky a nařízení z roku 2012

Vyhláška č. 3/2012 kterou se mění OZV č. 1/2012, o místních poplatcích Staženo: 190x | 03.01.2017

Vyhláška č. 1/2012 o místních poplatcích Staženo: 195x | 03.01.2017

Vyhlášky a nařízení z roku 2011

Vyhláška č. 3/2011 k zabezpečení místních záležitostí veřejného po Staženo: 155x | 03.01.2017

Vyhlášky a nařízení z roku 2010

Nařízení č. 1/2010 - Vymezení úseků, kde je možné parkovat pouze za úh Staženo: 180x | 03.01.2017

Nařízení č. 2/2010 - Zajišťování sjízdnosti a schůdnosti místních ko Staženo: 186x | 03.01.2017

Nařízení č. 2/2009 - Stanovení maximální ceny za nucený odtah vozidel Staženo: 166x | 03.01.2017

Vyhlášky a nařízení z roku 2009

Vyhláška č. 3/2009, kterou se stanoví školský obvod Základní školy Rous Staženo: 141x | 03.01.2017

Vyhlášky a nařízení z roku 2008

Vyhláška č. 2/2008 - pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích m Staženo: 184x | 03.01.2017

Vyhlášky a nařízení z roku 2007

Vyhláška č. 1/2007 o zřízení Městské policie Rousínov Staženo: 144x | 03.01.2017

Vyhláška č. 2/2007 o podrobnostech stejnokroje strážníka Městské policie Staženo: 135x | 03.01.2017

Vyhlášky a nařízení z roku 2006

Vyhláška č. 1/2006 o závazných částech územního plánu sídelního útv Staženo: 136x | 03.01.2017

Stránka