Obsah

Investiční akce

V této části webových stránek naleznete přehled investičních akcí členěných do 3 okruhů: REALIZUJEME, DOKONČILI JSME A  PŘIPRAVUJEME. Mimo akce stavební (rekonstrukce budov, chodníků, komunikací, veřejného osvětlení, sportovišť a dětských hřišť  apod.) jsou zde uvedeny např. i realizace výsadeb či jiných, přírodě blízkých opatření.

U každé akce je uveden stručný popis a fotografie.

 

Zprávy

#

Založení ÚSES vybraných ploch k.ú. Rousínov


ostatní | 11. 12. 2019 | Autor: Mgr. Dana Chromá
#

Rousínov - BUS zastávka před ZŠ Habrovanská


ostatní | 11. 12. 2019 | Autor: Mgr. Dana Chromá
#

Rekonstrukce chodníků v Nové čtvrti


ostatní | 11. 12. 2019 | Autor: Mgr. Dana Chromá
#

Vítovice, rekonstrukce komunikací u rybníka


ostatní | 11. 12. 2019 | Autor: Mgr. Dana Chromá
#

Technická studie opravy vozovky komunikace Velešovická


ostatní | 11. 12. 2019 | Autor: Mgr. Dana Chromá
#

Modernizace objektu bývalé školy v Kroužku


ostatní | 11. 12. 2019 | Autor: Mgr. Dana Chromá
#

Komunikace Komůrkova


ostatní | 11. 12. 2019 | Autor: Mgr. Dana Chromá
Obnova sadu, IP a mokřady v prameništi Němčanského potoka 1

Obnova sadu, IP a mokřady v prameništi Němčanského potoka


ostatní | 9. 12. 2019 | Autor: Mgr. Dana Chromá
#

Areál Tyršova Rousínov


ostatní | 24. 10. 2019 | Autor: Mgr. Dana Chromá
#

Rousínov - parkování a chodníky v lokalitě ZŠ a MŠ


ostatní | 30. 8. 2019 | Autor: Mgr. Dana Chromá
#

Společenský dům Vítovice


ostatní | 17. 5. 2019 | Autor: Mgr. Dana Chromá
#

Řešení části návsi a lokality Trávníky v m.č. Čechyně


ostatní | 1. 4. 2019 | Autor: Mgr. Dana Chromá
Stávající stará radnice

Nové využití staré radnice


ostatní | 1. 4. 2019 | Autor: Mgr. Dana Chromá
#

Stará pošta


ostatní | 21. 3. 2019 | Autor: Mgr. Dana Chromá
#

Výstavba hasičské zbrojnice a městské policie


ostatní | 21. 3. 2019 | Autor: Mgr. Dana Chromá
#

Stezka podél ulice Slavkovská Ferobet - Penny


ostatní | 15. 3. 2019 | Autor: Mgr. Dana Chromá
#

Sušilovo náměstí v Rousínově, II.etapa


ostatní | 15. 3. 2019 | Autor: Mgr. Dana Chromá