Obsah

Investiční akce

V této části webových stránek naleznete přehled investičních akcí členěných do 3 okruhů: REALIZUJEME, DOKONČILI JSME A  PŘIPRAVUJEME. Mimo akce stavební (rekonstrukce budov, chodníků, komunikací, veřejného osvětlení, sportovišť a dětských hřišť  apod.) jsou zde uvedeny např. i realizace výsadeb či jiných, přírodě blízkých opatření.

U každé akce je uveden stručný popis a fotografie.

 

Zprávy

Obchvat Rousínova

Obchvat Rousínova


ostatní | 23. 11. 2022 | Autor: Ing. Dušan Pekařík
U stadionu - Polní

Komunikace pod stadionem


ostatní | 23. 11. 2022 | Autor: Ing. Dušan Pekařík
#

Rekonstrukce ulice U náhonu


ostatní | 25. 7. 2022 | Autor: Ing. Dušan Pekařík
Ilustrační foto

Mokřady Kolébky


ostatní | 14. 6. 2022 | Autor: Ing. Dušan Pekařík
CS 1

Slavíkovice - cyklostezka směr Velešovice


ostatní | 6. 6. 2022 | Autor: Ing. Dušan Pekařík
#

Ideová studie v objektu bývalé školy v m. č. Kr. Vážany


ostatní | 4. 4. 2022 | Autor: Ing. Dušan Pekařík
Rekonstrukce komunikace v lokalitě smyčka Vítovice 2

Rekonstrukce komunikace v lokalitě smyčka Vítovice


ostatní | 4. 4. 2022 | Autor: Ing. Dušan Pekařík
Areál Tyršova - objekt občanské vybavenosti 1

Areál Tyršova - objekt občanské vybavenosti


ostatní | 1. 4. 2022 | Autor: Ing. Dušan Pekařík
Rekonstrukce budovy býv. školy v m. č. Čechyně na mateřskou školu 1

Rekonstrukce budovy býv. školy v m. č. Čechyně na mateřskou školu


ostatní | 30. 11. 2021 | Autor: Ing. Dušan Pekařík
#

Tyršova - rozšíření ZŠ


ostatní | 1. 6. 2021 | Autor: Mgr. Dana Chromá
#

Bytový dům - Rousínov - ČSA 30


ostatní | 1. 6. 2021 | Autor: Mgr. Dana Chromá
#

Rousínov - propojení ul. Slavkovské a Lipové


ostatní | 1. 6. 2021 | Autor: Mgr. Dana Chromá
#

Prvky ÚSES 2020


ostatní | 1. 6. 2021 | Autor: Mgr. Dana Chromá
#

Prvky ÚSES, LBC 4a, LBK 8 + LBC 11


ostatní | 1. 6. 2021 | Autor: Mgr. Dana Chromá
#

Ulice Tománkova


ostatní | 29. 1. 2021 | Autor: Mgr. Dana Chromá
#

Rousínov - cyklostezka - autobusové nádraží - Sušilovo náměstí


ostatní | 28. 1. 2021 | Autor: Mgr. Dana Chromá
#

Rekonstrukce chodníků v Nové čtvrti


ostatní | 11. 12. 2019 | Autor: Mgr. Dana Chromá
#

Vítovice, rekonstrukce komunikací u rybníka


ostatní | 11. 12. 2019 | Autor: Mgr. Dana Chromá
#

Rekonstrukce ulice Velešovická


ostatní | 11. 12. 2019 | Autor: Mgr. Dana Chromá
#

Areál Tyršova Rousínov


ostatní | 24. 10. 2019 | Autor: Mgr. Dana Chromá
#

Společenský dům Vítovice


ostatní | 17. 5. 2019 | Autor: Mgr. Dana Chromá
#

Řešení části návsi a lokality Trávníky v m.č. Čechyně


ostatní | 1. 4. 2019 | Autor: Mgr. Dana Chromá
Stávající stará radnice

Nové využití staré radnice


ostatní | 1. 4. 2019 | Autor: Mgr. Dana Chromá
#

Stará pošta


ostatní | 21. 3. 2019 | Autor: Mgr. Dana Chromá
#

Výstavba hasičské zbrojnice a městské policie


ostatní | 21. 3. 2019 | Autor: Mgr. Dana Chromá
#

Stezka podél ulice Slavkovská, Ferobet - Penny


ostatní | 15. 3. 2019 | Autor: Mgr. Dana Chromá
#

Sušilovo náměstí v Rousínově, II. etapa


ostatní | 15. 3. 2019 | Autor: Mgr. Dana Chromá