Obsah

Památky

Kostel sv. Maří Magdalény

Umístění: Sušilovo náměstí
Vlastník: Římskokatolická církev
Správce: Farnost Rousínov

http://www.farnostrousinov.cz/kostely.php

Popis:
Barokní stavba stavěná v letech 1699 - 1706 podle projektu italského architekta Domenica Martinelliho (1650 - 1718), stavitele slavkovského zámku, na místě původního hřbitovního kostelíku. O stavbu a její financování se zasloužil hrabě Dominik Ondřej Kounic, majitel slavkovského panství a vysoce postavený hodnostář Svaté říše římské. Stavební práce vedl Georg Johann Bitterpfeil, stavební ředitel kounicových panství. Domenico Martinelli osobně na stavbu dohlížel, jeho rukopis je zjevný především na vnější fasádě kostela, na které vyjádřil římsky akademický architektonický purismus.

Pravidelné nedělní bohoslužby jsou v 7:30 h
Aktuální pořad bohoslužeb na http://www.farnostrousinov.cz/bohosluzby.php

 

Kostel sv. Václava

Umístění: místní část Rousínovec
Vlastník: Římskokatolická církev
Správce: Farnost Rousínov

http://www.farnostrousinov.cz/kostely.php

Popis:
Základní kámen k nové stavbě kostela byl položen v roce 1718 na místě starého farního kostela v Rousínovci, který byl v roce 1715 zničen ohněm. Autorem stavby je italský zednický mistr Pietro Giulietti, odchovanec Domenico Martinelliho. Práce probíhaly velmi pomalu a stavba byla dokončena až v roce 1734.

Pravidelné nedělní bohoslužby jsou v 9:00 h
Aktuální pořad bohoslužeb na http://www.farnostrousinov.cz/bohosluzby.php

 

Kostel sv. Filipa a Jakuba v Královopolských Vážanech

Umístění: místní část Královopolské Vážany
Vlastník: Římskokatolická církev
Správce: Farnost Rousínov

http://www.farnostrousinov.cz/kostely.php

Popis:
V roce 1692 vyhořel v KrálovopolskýchVážanech kostel i fara. Nynější fara byla postavena v roce 1729, kostel potom v roce 1763, ovšem pouze po římsu. Dostavěn a vysvěcen byl v roce 1786. Při kostele je hřbitov a na něm odděleně od kostela věž, která byla postavena v roce 1828.

Pravidelné nedělní bohoslužby jsou v 10:40 h
Aktuální pořad bohoslužeb na http://www.farnostrousinov.cz/bohosluzby.php
 

Kaple sv. Floriána

Umístění:  východní část Sušilova náměstí směrem na Vyškov
Vlastník: Římskokatolická církev
Správce: Farnost Rousínov
 

Kaple byla postavena v letech 1727 - 1728 k poctě sv. Floriána jako ochranitele města před požáry, kterými Rousínov často trpěl. Autor není znám, ale stavba má "martinelliovské" znaky a interiérem i strukturou fasády se přibližuje kostelu sv. Václava v Rousínovci. Na oltářním obraze je pod postavou sv. Floriána vyobrazeno rousínovské náměstí.

 

Pomník orby císaře Josefa II. u Slavíkovic

Umístění:  při výjezdu z Rousínova směr Brno vlevo u silnice I. třídy
Vlastník: město Rousínov

Roku 1769 jel císař Josef II. kolem obce Slavíkovice blízko Rousínova. Císařský kočár se však v těch místech porouchal a bylo třeba ho opravit. Císař vystoupil z kočáru a uviděl na nedalekém poli orat čeledína, přistoupil k němu a požádal ho, aby mu pluh půjčil. Potom uchopil kleče pluhu a vyoral brázdu po celé délce pole. O jedinečnosti počinu Josefa II. svědčí i to, že jeho matka císařovna Marie Terezie projevila o několik měsíců později přání, aby byl na onom poli vztyčen pamětní kámen. Pomník měl bohatou historii, o které se můžete dočíst zde. 

Současná podoba pomníku
Podoba pomníku čtvrtého v pořadí (do roku 1920)

 

Další památky na území města Rousínova

Socha sv. Jana Nepomuckého v Kr. Vážanech

Socha sv. Jana Nepomuckého v Rousínovci

Bývalá židovská synagoga

 

Židovský hřbitov

Kapličky v místních částech

Památníky obětem světových válek

  • Památník odboje " před starou radnicí
  • Pomníky obětem 1. a 2. světové války ve všech místních částech

 

Ostatní stavby

  • Stará radnice
  • Rodný dům Františka Sušila