Obsah

Městský kamerový dohledový systém (MKDS)

 • MKDS je dnes již běžnou součástí prevence kriminality. Podle zkušeností ostatních měst je schopen výrazným způsobem snížit trestnou činnost v monitorovaných oblastech a současně zvýšit její objasněnost. V monitorovaných lokalitách se snižuje počet případů kapesních krádeží, přepadení, krádeží aut, vloupání do objektů, vandalismu a dalšího nežádoucího jednání

 • přehled kamerových bodů MKDS naleznete zde 

 • kamery se zaměřují především na: pouliční trestnou činnost (kapesní krádeže, krádeže jízdních kol, zavazadel, výtržnictví, fyzické napadání osob ochranu obecního majetku i majetku dalších institucí (bank, obchodních společností, drobných provozoven), ochranu majetku soukromých osob, ochranu zaparkovaných vozidel před zcizením a krádežím věcí z vozidel, projevy vandalismu, poškozování veřejně prospěšných zařízení, sprejerství, vylepování plakátů, nedovolené parkování

 • ochrana soukromí a předcházení zneužití záznamů:

  • MKDS smí být používán pouze v souladu se zákony ČR a Listinou základních práv a svobod

  • kamerový systém je obsluhován výhradně strážníkem MP Rousínov. Ten je povinen zajistit ochranu informací před náhodným nebo neoprávněným zničením, poškozením a před neoprávněným přístupem, zpracováním, případně šířením

  • kamerové záznamy umožňující identifikaci osob je možné uchovávat pouze po dobu přiměřenou účelům kamerového systému

 • současný MKDS v Rousínově vznikl dodatečným propojením jednotlivých stávajících kamer, osazených průběžně při budování nových či zásadních rekonstrukcí stávajících budov v majetku města Rousínov, do jednoho řídícího místa - dohledového centra MP Rousínov. Z tohoto pohledu je stav rozdílný oproti jiným městům, kde při určování monitorovaných lokalit vychází městská policie z analýzy bezpečností situace a spolupracuje přitom také s Policií ČR. Bývají to místa, v nichž nejčastěji dochází k rušení veřejného pořádku a trestné činnosti, oblasti s koncentrovaným společenským životem nebo s dopravními uzly apod.

 • Terminál MKDSterminál MKDS na služebně MP (rozkliknout)

 zpět na MP Rousínov