Obsah

Komise pro projednávání přestupků

Komise je zřízena dle zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozd. předpisů a § 53 odst. 3 zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozd. předpisů, pro projednávání přestupků dle § 53 odst. 1 tohoto zákona. Podle § 112 odst. 7 zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, se na komise k projednávání přestupků zřízené podle dosavadní právní úpravy hledí jako na komise zřízené podle zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
Od 1. 7. 2017 jsou přestupky projednávány podle § 61 zák. č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Jedná se o přestupky proti pořádku ve státní správě, přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti občanskému soužití, přestupky proti majetku a přestupky, o kterých to stanoví jný zákon.
 
Komisi zřizuje a její členy jmenuje starosta města.
 
JménoFunkceTelefon / E-mail
Trávníková Kamila, Mgr.Předsedkyně komise774 605 162
Julínek Zdeněk, Mgr.Člen komise
Šmehlík VlastislavČlen komise
Hrachovinová Petra, Mgr.Členka komise517 324 838
778 435 984
hrachovinova@rousinov.cz
Podaný LuděkČlen komise