Obsah

Oddělení sociálních věcí

Vedoucí oddělení: Bc. Pavel Chládek, DiS. Tel.: 517 324 830
  chladek@rousinov.cz Mob.: 778 770 068
     
Sociální pracovnice: Mgr. Naďa Kabelková Tel.: 517 324 830
  kabelkova@rousinov.cz Mob.: 770 172 391
     
Pečovatelky: Eva Jindřichová Tel.: 517 326 180
  jindrichova@rousinov.cz Mob.: 775 894 153
     
  Miroslava Habánová Tel.: 517 326 180
  habanova@rousinov.cz Mob.: 770 168 682
     
  Jitka Pekárková Tel.: 517 326 180
  pekarkova@rousinov.cz Mob.: 770 168 683
     
  Miloslava Hegrová Tel.: 517 326 180
  hegrova@rousinov.cz Mob.: 770 181 912

Popis činnosti

 • vykonává sociální práci
 • zajišťuje sociální poradenství
 • pomáhá občanům orientovat se v systému sociálních a zdravotních služeb
 • péče o rodinu a děti
 • péče o seniory a zdravotně postižené občany
 • péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením
 • vykonává funkci veřejného opatrovníka
 • rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce důchodu
 • v sociálně-právní ochraně dětí zajišťuje preventivní a poradenskou činnost
 • přijímá žádosti do domu s pečovatelskou službou
 • vydává euroklíče

Související články

Už jste slyšeli o seniorské obálce?

Seniorská obálka pomůže usnadnit řešení v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo života. Jedná se o tiskopis určený lidem staršího věku, především pak těm, kteří žijí osamoceně. Pomozte svým příbuzným či sousedům vytisknout seniorskou obálku, vyplňte a umístěte třeba na lednici či vnitřní stranu vchodových dveří. Tiskopis seniorské obálky a pravidla pro vyplnění naleznete v přiložených souborech. Dostupné jsou i na webových stránkách https://www.seniorskapolitikajmk.cz/46-seniorska-obalka.html