Obsah

Oddělení sociálních věcí

Vedoucí oddělení: Bc. Pavel Chládek, DiS. Tel.: 517 324 830
  chladek@rousinov.cz Mob.: 778 770 068
     
Sociální pracovnice: Mgr. Naďa Kabelková Tel.: 517 324 830
  kabelkova@rousinov.cz Mob.: 770 172 391

Popis činnosti

 • vykonává sociální práci

 • zajišťuje sociální poradenství

 • pomáhá občanům orientovat se v systému sociálních a zdravotních služeb

 • péče o rodinu a děti

 • péče o seniory a zdravotně postižené občany

 • péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením

 • vykonává funkci veřejného opatrovníka

 • rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce důchodu

 • v sociálně-právní ochraně dětí zajišťuje preventivní a poradenskou činnost

 • přijímá žádosti do domu s pečovatelskou službou

 • vydává euroklíče

Už jste slyšeli o seniorské obálce?

Seniorská obálka pomůže usnadnit řešení v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo života. Jedná se o tiskopis určený lidem staršího věku, především pak těm, kteří žijí osamoceně. Pomozte svým příbuzným či sousedům vytisknout seniorskou obálku, vyplňte a umístěte třeba na lednici či vnitřní stranu vchodových dveří. Tiskopis seniorské obálky a pravidla pro vyplnění naleznete v přiložených souborech. Dostupné jsou i na webových stránkách https://www.seniorskapolitikajmk.cz/46-seniorska-obalka.html