Obsah

Oddělení sociálních věcí

Vedoucí oddělení: Jana Vykydalová Tel.: 517 324 830
  vykydalova@rousinov.cz  
     
Sociální pracovník: Bc. Pavel Chládek, DiS. Tel.: 517 324 830
  chladek@rousinov.cz Mob.: 778 770 068

Popis činnosti

 • vykonává sociální práci

 • zajišťuje sociální poradenství

 • pomáhá občanům orientovat se v systému sociálních a zdravotních služeb

 • péče o rodinu a děti

 • péče o seniory a zdravotně postižené občany

 • péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením

 • vykonává funkci veřejného opatrovníka

 • rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce důchodu

 • v sociálně-právní ochraně dětí zajišťuje preventivní a poradenskou činnost

 • přijímá žádosti do domu s pečovatelskou službou

 • vydává euroklíče