Obsah

Městské služby - Sekce údržby

Vodní hospodářství
Tato kapitola zahrnuje správu a údržbu kanalizace ve vlastnictví města Rousínova, to je v současné době pouze kanalizace dešťová a údržba studní, které jsou rovněž v majetku města. Ve všech částech města je zabezpečen přívod pitné vody veřejným vodovodem, který spravuje firma VaK Vyškov, a.s.
Veřejná prostranství
Do této kapitoly jsou zařazeny chodníky, místní komunikace, dopravní značení, dětská hřiště, úklid odpadků, zimní údržba, veřejná zeleň, deratizace veřejných ploch.
 1. Chodníky – opravy a údržba
  Městské služby mají ve správě cca 25 km chodníků a cyklostezek, které jsou v majetku města. Na cyklostezkách se provádí zejména údržba zeleně kolem cyklostezek a udržování jejich čistoty.
 1. Provoz údržba signalizace a dopravního značení
Podle pasportu DZ města Rousínova zpracovaného v roce 2006 je v majetku města cca 300 ks, (stav značek se oproti pasportu stále navyšuje) dopravních značek a dodatkových tabulek, 4 značené přechody, 2 radary a 1 semafor. Údržba spočívá ve výměně zničených značek a příslušenství (patka, sloupek), údržbě zeleně v blízkosti DZ, obnově vodorovného značení a úhradu energie na provoz semaforu.
 1. Provoz a údržba místních komunikací
Městské služby mají ve správě cca 25 km místních komunikací, během roku se provádí údržba a opravy. Hlavní opravy místních komunikací spočívají především v zapravování výtluků po zimním období a odstraňování případných havárií povrchu komunikací. Většina oprav na komunikacích bývá prováděna dodavatelsky. Opravy se provádí na základě návrhu předloženého MS a schválením v RM.
 1. Provoz a údržba dětských hřišť
  Městské služby provádí pravidelnou údržbu 8 dětských hřišť. Jsou to dětská hřiště v těchto lokalitách: v parku v Rousínovci, na dvoře bývalé školy ve Slavíkovicích, na zahradě ZUŠ, V sídlišti, na zahradě bývalé ZŠ v Čechyni, v Královopolských Vážanech u fotbalového hřiště, v Kroužku a ve Vítovicích u volejbalového hřiště, k tomu ještě 3 hrací prvky u Spartaku Slavíkovice.
Na všech dětských hřištích se pravidelně 1 x za rok provádí odborná roční kontrola od oprávněné firmy. Během roku se musí provádět pravidelné kontroly a opravy, které vyplývají nejen z provozu, ale především z řádění vandalů, tento problém je trvalý.
 1. Zimní údržba
Zimní údržba místních komunikací se řídí schváleným Plánem zimní údržby místních komunikací města Rousínova. Úkolem zimní údržby místních komunikací je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky a to tak, aby zimní údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací na straně druhé. Místní komunikace jsou z hlediska důležitosti rozděleny do 3 pořadí a podle tohoto rozdělení probíhá i časově rozdělený úklid. Zimní údržba se provádí na cca 25 km místních komunikací a cca 20 km chodníků a cyklostezek.
Koupaliště
Provozní náklady na koupališti se skládají z elektrické energie, nákladů na vodu, chemie na úpravu vody, náklady na laboratorní zkoušky vody, náklady na přípravu koupaliště – čištění a nátěry bazénu, opravy, sečení trávy mzdové náklady obsluhy, sečení trávy, odvoz odpadků. Náklady jsou částečně ovlivněny délkou provozu a počasím. Příjmy jsou ovlivněny hlavně počasím.
Veřejné osvětlení a místní rozhlas
Rozsáhlá síť veřejného osvětlení se skládá z 12 rozvaděčů, 8 rozpínacích skříní a 986 světelných bodů. Náklady na provoz těchto objektů jsou tvořeny spotřebou elektrické energie, materiálovými náklady, vánočním osvětlením včetně instalace vánočního stromu.
Veřejná pohřebiště
Správa 3 veřejných pohřebišť Rousínov – Lipová, Rousínovec a Královopolské Vážany znamená vedení dokumentace, schválení pohřbívání hygienou, vedení smluv o pronájmu hrobového místa a vlastní údržbu hřbitovů včetně zeleně a úklidu odpadků. Smlouvy o pronájmu hrobového místa jsou uzavírány na 10 let, celkem máme 998 hrobů.
Bytové domy
Městské služby spravují 3 bytové domy v majetku města Rousínova. V domě Čsa. 30 jsou 4 byty, v domě Královopolské Vážany jsou 3 startovací byty a 1 byt pro imobilní občany a v D-CHB je k dispozici 40 bytů.
Nebytové prostory
Mimo budov Mateřské školy, Základní školy a Základní umělecké školy zajišťují Městské služby správu, údržbu a provoz všech ostatních budov města. Jsou to tyto budovy:
 • Městský úřad, Sušilovo nám. 56
 • Záložna, Sušilovo nám. 6
 • Stará radnice, Sušilovo nám. 58
 • Městské služby, Sušilovo nám. 46
 • Stará pošta
 • Restaurace Pod radnicí
 • Skálova 35
 • HZ Rousínovec, Čechyně, Kroužek, Vítovice
 • Bývalá škola Slavíkovice
 • Bývalá škola Kroužek
 • Bývalá škola Čechyně
 • Dílny MS
 • Autobusové nádraží
 • Sportovní hala
 • Areál Tyršova
 • Společenský dům Vítovice
 • Sportovní hala u ZŠ 
Tyto budovy jsou buď výhradně využívány městem jako vlastníkem, nebo jsou zčásti či celé pronajímány. Největšími náklady je spotřeba energií, náklady na revize.

Fotogalerie

09.04.2021

Vandalizmus a černé skládky

Vandalizmus a černé skládky

...

Detail

14.01.2021

 MS sekce údržby ve 4Q 2020

MS sekce údržby ve 4Q 2020

Několik fotek z činnosti MS sekce údržby ve čtvrtém čtvrtletí 2020.

Detail

13.01.2021

 MS sekce údržby ve 3Q 2020

MS sekce údržby ve 3Q 2020

Několik fotek z činnosti MS sekce údržby ve třetím čtvrtletí 2020.

Detail

12.01.2020

Úklid odpadků o vánočních svátcích

Úklid odpadků o vánočních svátcích

...

Detail

12.01.2020

 MS sekce údržby ve 4Q 2019

MS sekce údržby ve 4Q 2019

Několik fotek z činnosti MS sekce údržby ve čtvrtém čtvrtletí 2019.

Detail

01.10.2019

MS sekce údržby ve 3Q 2019

MS sekce údržby ve 3Q 2019

Několik fotek z činnosti MS sekce údržby ve třetím čtvrtletí 2019.

Detail

01.08.2019

MS sekce údržby v 2Q 2019

MS sekce údržby v 2Q 2019

Několik fotek z činnosti MS sekce údržby ve druhém čtvrtletí 2019.

Detail

17.04.2019

MS sekce údržby v 1Q 2019

MS sekce údržby v 1Q 2019

Několik fotek z činnosti MS sekce údržby v prvním čtvrtletí 2019.

Detail

23.01.2019

MS sekce údržby ve 4Q 2018

MS sekce údržby ve 4Q 2018

Několik fotek z činnosti MS sekce údržby ve čtvrtém čtvrtletí 2018.

Detail

25.10.2018

MS sekce údržby ve 3Q 2018

MS sekce údržby ve 3Q 2018

Několik fotek z činnosti MS sekce údržby ve třetím čtvrtletí 2018.

Detail

18.09.2018

MS sekce údržby v 2Q 2018

MS sekce údržby v 2Q 2018

Několik fotek z činnosti MS sekce údržby ve druhém čtvrtletí 2018.

Detail

20.04.2018

MS sekce údržby v 1Q 2018

MS sekce údržby v 1Q 2018

Několik fotek z činnosti MS sekce údržby v prvním čtvrtletí 2018.

Detail

23.03.2018

MS sekce údržby ve 4Q 2017

MS sekce údržby ve 4Q 2017

Několik fotek z činnosti MS sekce údržby ve čtvrtém čtvrtletí 2017.

Detail

09.11.2017

MS sekce údržby ve 3Q 2017

MS sekce údržby ve 3Q 2017

Několik fotek z činnosti MS sekce údržby ve třetím čtvrtletí 2017.

Detail

02.08.2017

MS sekce údržby v 2Q 2017

MS sekce údržby v 2Q 2017

Několik fotek z činnosti MS sekce údržby ve druhém čtvrtletí 2017.

Detail

26.04.2017

MS sekce údržby v 1Q 2017

MS sekce údržby v 1Q 2017

Několik fotek z činnosti MS sekce údržby v prvním čtvrtletí 2017.

Detail

03.02.2017

Úklid sněhové nadílky na začátku února 2017

Úklid sněhové nadílky na začátku února 2017

Pracovníci Městských služeb v akci 31. 1.-2. 2.2017

Detail