Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 4
poslední

Hlášení městského úřadu

15.11.2019 celý text

ostatní | 15. 11. 2019 | Autor: Odbor vnitřních věcí

Hlášení městského úřadu

13.11.2019 celý text

ostatní | 13. 11. 2019 | Autor: Odbor vnitřních věcí

Hlášení městského úřadu

11.11.2019 celý text

ostatní | 11. 11. 2019 | Autor: Odbor Vnitřních věcí

Nová sekce pro občany "Opustili nás"

Vážení občané, dnešním dnem jsme na webových stránkách města Rousínova spustili novou sekci „Opustili nás“.  Tuto sekci naleznete v pravém sloupci Servis pro občany. V této sekci naleznete parte, které jsou doručeny na městský úřad a zveřejněny ve smuteční skříňce.    celý text

ostatní | 6. 11. 2019 | Autor: Odbor vnitřních věcí

Zkouška sirén - ověřování provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění

Vážení občané, jak jste již byli informováni, na území Rousínova a ve všech místních částech proběhla instalace nového varovného systému s funkcí bezdrátového rozhlasu. celý text

ostatní | 5. 11. 2019 | Autor: Odbor VŽP

Ocenění asociace nestátních neziskových organizací pro Magdu Rothkögelovou

Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje letos v pátém ročníku ankety Osobnost NNO JMK ocenila občanku Rousínova, paní Magdu Rothkögelovou.
Cílem projektu je ocenit, povzbudit a podpořit lidi, kteří pracují v neziskovém sektoru nebo jej významně podporují. celý text

ostatní | 25. 10. 2019 | Autor:

Soutěž pro děti o nejzajímavější betlém z přírodnin

Vyhlašujeme soutěž pro děti od 18.11. do 22.11.2019. Vyhlášení výsledků bude v neděli 1.12.2019 na rozsvícení vánočního stromu. celý text

ostatní | 25. 10. 2019 | Autor: Odbor VV a ŠKK

Nová služba pro občany - zjednodušená verze webových stránek nejen pro seniory

Dnešním dnem byla uvedena do užívání zjednodušená verze webových stránek města Rousínova. Najdete ji v pravém sloupci stránek pod označením "Senioři". Jednotlivé ikony, které odkazují na příslušné informace na webu, mohou být přidávány. Pokud máte návrhy na jejich doplnění, obraťte se na tajemníka městského úřadu.
Další nově zavedenou službou je možnost hlasového přečtení stránek. Spustit službu si můžete pomocí symbolu amplionu s textem "přečíst nahlas", který je umístěn vždy v levé části stránek nad textem. celý text

ostatní | 23. 10. 2019 | Autor: Odbor ŠKK

Nový varovný protipovodňový systém s funkcí bezdrátového rozhlasu

22.10.2019 celý text

ostatní | 22. 10. 2019 | Autor: Odbor VV

Podmínky pro provádění odstranění a okleštění dřevin a jiných porostů

EON informuje občany... celý text

ostatní | 21. 10. 2019 | Autor: Odbor VŽP

Motivační workshop Podnikání nebo zaměstnání

Okresní hospodářská komora Vyškov zve na motivační workshop v rámci projektu "Začněte podnikat!", na který bude navazovat rozsáhlejší kurz Podnikatelské minimum.
Workshop se koná ve čtvrtek 17. října 2019 od 9:00 do 13:00 v malém sále Záložny v Rousínově.
Další informace jsou v přiloženém letáčku. celý text

náš tip | 1. 10. 2019 | Autor:
Logo

Instalace nových bezdrátových rozhlasů ve městě Rousínově a jeho místních částech

Od 1. října 2019 bude probíhat v našem městě instalace varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi s funkci bezdrátového městského rozhlasu (zkráceně nový bezdrátový rozhlas). Během této instalace může docházet k výpadkům a omezení hlášení ze stávajícího rozhlasu. Prosíme občany, aby tyto výpadky omluvili. Zahájení zkušebního provozu těchto bezdrátových rozhlasů bude probíhat během měsíce listopadu 2019. celý text

ostatní | 27. 9. 2019 | Autor: Odbor VŽP

Veřejné projednání koncepční studie revitalizace sídliště

Město Rousínov zve občany k veřejnému projednání koncepční studie revitalizace sídliště, které proběhne v pondělí 23. září 2019 v 17 hodin v malém sále Záložny. celý text

ostatní | 16. 9. 2019 | Autor: Odbor VŽP

Nová služba pro občany - rezervační systém sportovišť města

Dnešním dnem byl na webových stránkách města uveden do užívání rezervační systém vybraných sportovišť města, a to pro sportovní halu, víceúčelový sportovní areál, tělocvičnu ZŠ na ulici Tyršova a tělocvičnu ZŚ na ulici Habrovanská. celý text

ostatní | 11. 9. 2019 | Autor: TAJ

Připomínáme si 250. výročí orby Josefa II. u Slavíkovic

19. srpna uplyne 250 let od památného vyorání brázdy císařem Josefem II. na poli u Slavíkovic. celý text

ostatní | 15. 8. 2019 | Autor:

A ještě jedno poděkování za spolupráci Jednotce sboru dobrovolných hasičů z Rousínova

Tentokrát patří poděkování za spolupráci při řešení následků vichřice, která postihla 01.07.2019 Vyškovsko a zejména město Vyškov. celý text

ostatní | 29. 7. 2019 | Autor: TAJ

Poděkování za spolupráci Jednotce sboru dobrovolných hasičů z Rousínova

Poděkování za spolupráci při řešení následků přívalových srážek na území okresu Vyškov celý text

ostatní | 23. 7. 2019 | Autor: TAJ
Asekol - Rousínov certifikát 2019

Naše město recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevilo životnímu prostředí

Loni občané odevzdali k recyklaci 14 743,08 kilogramů starých spotřebičů. celý text

ostatní | 8. 7. 2019 | Autor: Odbor VŽP

Aktualizovaná sekce Dětská hřiště a sportoviště

Dnešním dnem pro Vás odbor výstavby a životního prostředí aktualizoval sekci Sportoviště a dětská hřiště. Naleznete zde přehled víceúčelových sportovních ploch a dětských hřišť členěných do 3 okruhů: DĚTSKÁ HŘIŠTĚ, SPORTOVIŠTĚ MĚSTA A SPORTOVIŠTĚ ORGANIZACÍ. U každého sportovního nebo dětského hřiště najdete popis, kde se hřiště nachází a kdo je zřizovatelem, případně správcem včetně kontaktů na zodpovědnou osobu. Aktualizaci sekce provádí paní Petra Nohelová. celý text

ostatní | 10. 6. 2019 | Autor: TAJ

Výzva veřejnosti ohledně případu poškození hrušně


ostatní | 5. 6. 2019 | Autor: Odbor VŽP
Vyhlášení výsledků fotografické soutěže

Vyhodnocení fotografické soutěže "O nejkurióznější odpadek"

Ve čtvrtek 9. května proběhlo na městském úřadu vyhodnocení fotografické soutěže o nejkurióznější nález odpadku v rámci celostátní úklidové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Fotografie, které se umístily na prvních třech místech zde uveřejňujeme. Autorům ještě jednou gratulujeme! celý text

ostatní | 10. 5. 2019 | Autor: Odbor VŽP
#

Navzdory dešti šli uklízet Rousínov


ostatní | 12. 4. 2019 | Autor: Ing. Dušan Pekařík, odbor výstavby a životního prostředí MěÚ Rousínov
#

SOUTĚŽ O „NEJKURIOZNĚJŠÍ ODPADEK“

Ukliďme svět, ukliďme Česko – ukliďme si v Rousínově - pošlete nám fotografii zajímavého odpadku. celý text

ostatní | 3. 4. 2019 | Autor: Odbor VŽP
Ukliďme si v Rousínově

Ukliďme svět, ukliďme Česko, ukliďme si v Rousínově

Zapojme se i my celý text

ostatní | 3. 4. 2019 | Autor:
oslavenkyně Anežka Vanderková

Životní jubileum 100 let

27.2.2019 oslavila krásné životní jubileum občanka našeho města paní Anežka Vanderková z Kroužku. Málokdo se může pochlubit takto úctyhodným věkem a k tomu ještě v tak výborné kondici. Ještě jednou přejeme pevné zdraví a minimálně stejnou životní vitalitu do dalších let. celý text

ostatní | 28. 2. 2019 | Autor: Odbor VV
Logo

Ukliďme svět, ukliďme Česko – ukliďme si v Rousínově

Město Rousínov se opět plánuje aktivně zúčastnit celostátní úklidové akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“, kterou organizuje Český svaz ochránců přírody. Hlavní celostátní úklidový den je vyhlášen na sobotu 6. dubna. K tomuto datu se chceme přidat i my v Rousínově, a proto vyzýváme k účasti širokou veřejnost. S dobrovolníky se rádi uvidíme v sobotu 6. dubna v 09.00 hod před budovou městského úřadu na Sušilově náměstí. Můžete se také přidat k úklidům v jednotlivých místních částech, o kterých vás budeme dále informovat. celý text

připravujeme | 19. 2. 2019 | Autor: Ing. Dušan Pekařík, odbor VŽP
Hlášení závad

Spuštění nového modulu - hlášení závad

Vážení spoluobčané, dnešním dnem je Vám k dispozici nový modul hlášení závad. Modul je umístěn v pravém sloupci webových stránek. Prostřednictvím tohoto modulu máte možnost upozornit nás na poruchy zařízení města, zejména poruchy veřejného osvětlení, místního rozhlasu, kanalizace apod. On-line formulář můžete využít k zaslání hlášení o poruše spolu s popisem závady. Věříme, že Vás tento krok potěší, jako jedna z dalších našich aktivit být otevřeným a vstřícným úřadem.
Předem děkujeme za zaslané informace.
celý text

ostatní | 18. 2. 2019 | Autor: TAJ
#

Nová příroda pro Rousínov

V katastrálním území Kroužek byly v roce 2015 dokončeny tzv. komplexní pozemkové úpravy. Jde o proces, který optimalizuje strukturu majetkových parcel. Drobné, svým tvarem obtížně obhospodařovatelné či nepřístupné parcely vlastníků zde byly racionálně upraveny. Pozemková úprava zde vytvořila prostor pro doplnění cestní sítě, začlenila do území protierozní ochranu a navrhla účelné rozmístnění nových přírodních prvků. Tyto prvky souhrnně označujem jako tzv. společná zařízení, která jsou po ukončení pozemkové úpravy na vyčleněných pozemcích postupně realizována. V loňském roce začala realizace dvou přírodních prvků. Oba jsou součástí ploch tzv. územního systému ekologické stability (ÚSES). Jde o formu chráněných území, která jsou nově realizována v těch částěch krajiny, kde přírodní prvky výrazněji schází. Specifikem prvků ÚSES je jejich vzájemná propojenost, která umožňuje šíření přírodních druhů v krajině. celý text

ostatní | 4. 2. 2019 | Autor: VŽP
#

Vyčištění koryta potoka kolem „holubí uličky“

V polovině měsíce ledna 2019 došlo k vyčištění koryta potoka kolem „holubí uličky“ od vegetace a odpadků všeho druhu. Chtěli bychom, aby tento stav vydržel, co nejdéle. Toto místo bude doplněno odpadkovými koši. Prosíme všechny o využívání těchto košů a neodhazování odpadků do toho toku a také dohledu nad těmi, kteří se tohoto jednání dopouští. Zároveň děkujeme firmě, která je vlastníkem tohoto pozemku, za rychlé vyčištění. celý text

ostatní | 25. 1. 2019 | Autor: Odbor VŽP
první předchozí
ze 4
poslední