Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 4
poslední

Hlášení městského rozhlasu

18.09.2019 celý text

ostatní | 18. 9. 2019 | Autor: Odbor VV

Uzavření sběrných dvorů dne 28. září 2019

18.09.2019 celý text

ostatní | 18. 9. 2019 | Autor: Odbor VŽP

Hlášení městského rozhlasu

16.09.2019 celý text

ostatní | 16. 9. 2019 | Autor: Odbor VV

Veřejné projednání koncepční studie revitalizace sídliště

Město Rousínov zve občany k veřejnému projednání koncepční studie revitalizace sídliště, které proběhne v pondělí 23. září 2019 v 17 hodin v malém sále Záložny. celý text

ostatní | 16. 9. 2019 | Autor: Odbor VŽP

Nová služba pro občany - rezervační systém sportovišť města

Dnešním dnem byl na webových stránkách města uveden do užívání rezervační systém vybraných sportovišť města, a to pro sportovní halu, víceúčelový sportovní areál, tělocvičnu ZŠ na ulici Tyršova a tělocvičnu ZŚ na ulici Habrovanská. celý text

ostatní | 11. 9. 2019 | Autor: TAJ

Připomínáme si 250. výročí orby Josefa II. u Slavíkovic

19. srpna uplyne 250 let od památného vyorání brázdy císařem Josefem II. na poli u Slavíkovic. celý text

ostatní | 15. 8. 2019 | Autor:

A ještě jedno poděkování za spolupráci Jednotce sboru dobrovolných hasičů z Rousínova

Tentokrát patří poděkování za spolupráci při řešení následků vichřice, která postihla 01.07.2019 Vyškovsko a zejména město Vyškov. celý text

ostatní | 29. 7. 2019 | Autor: TAJ

Poděkování za spolupráci Jednotce sboru dobrovolných hasičů z Rousínova

Poděkování za spolupráci při řešení následků přívalových srážek na území okresu Vyškov celý text

ostatní | 23. 7. 2019 | Autor: TAJ
Asekol - Rousínov certifikát 2019

Naše město recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevilo životnímu prostředí

Loni občané odevzdali k recyklaci 14 743,08 kilogramů starých spotřebičů. celý text

ostatní | 8. 7. 2019 | Autor: Odbor VŽP

Aktualizovaná sekce Dětská hřiště a sportoviště

Dnešním dnem pro Vás odbor výstavby a životního prostředí aktualizoval sekci Sportoviště a dětská hřiště. Naleznete zde přehled víceúčelových sportovních ploch a dětských hřišť členěných do 3 okruhů: DĚTSKÁ HŘIŠTĚ, SPORTOVIŠTĚ MĚSTA A SPORTOVIŠTĚ ORGANIZACÍ. U každého sportovního nebo dětského hřiště najdete popis, kde se hřiště nachází a kdo je zřizovatelem, případně správcem včetně kontaktů na zodpovědnou osobu. Aktualizaci sekce provádí paní Petra Nohelová. celý text

ostatní | 10. 6. 2019 | Autor: TAJ

Výzva veřejnosti ohledně případu poškození hrušně


ostatní | 5. 6. 2019 | Autor: Odbor VŽP
Vyhlášení výsledků fotografické soutěže

Vyhodnocení fotografické soutěže "O nejkurióznější odpadek"

Ve čtvrtek 9. května proběhlo na městském úřadu vyhodnocení fotografické soutěže o nejkurióznější nález odpadku v rámci celostátní úklidové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Fotografie, které se umístily na prvních třech místech zde uveřejňujeme. Autorům ještě jednou gratulujeme! celý text

ostatní | 10. 5. 2019 | Autor: Odbor VŽP
#

Navzdory dešti šli uklízet Rousínov


ostatní | 12. 4. 2019 | Autor: Ing. Dušan Pekařík, odbor výstavby a životního prostředí MěÚ Rousínov
#

SOUTĚŽ O „NEJKURIOZNĚJŠÍ ODPADEK“

Ukliďme svět, ukliďme Česko – ukliďme si v Rousínově - pošlete nám fotografii zajímavého odpadku. celý text

ostatní | 3. 4. 2019 | Autor: Odbor VŽP
Ukliďme si v Rousínově

Ukliďme svět, ukliďme Česko, ukliďme si v Rousínově

Zapojme se i my celý text

ostatní | 3. 4. 2019 | Autor:
oslavenkyně Anežka Vanderková

Životní jubileum 100 let

27.2.2019 oslavila krásné životní jubileum občanka našeho města paní Anežka Vanderková z Kroužku. Málokdo se může pochlubit takto úctyhodným věkem a k tomu ještě v tak výborné kondici. Ještě jednou přejeme pevné zdraví a minimálně stejnou životní vitalitu do dalších let. celý text

ostatní | 28. 2. 2019 | Autor: Odbor VV
Logo

Ukliďme svět, ukliďme Česko – ukliďme si v Rousínově

Město Rousínov se opět plánuje aktivně zúčastnit celostátní úklidové akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“, kterou organizuje Český svaz ochránců přírody. Hlavní celostátní úklidový den je vyhlášen na sobotu 6. dubna. K tomuto datu se chceme přidat i my v Rousínově, a proto vyzýváme k účasti širokou veřejnost. S dobrovolníky se rádi uvidíme v sobotu 6. dubna v 09.00 hod před budovou městského úřadu na Sušilově náměstí. Můžete se také přidat k úklidům v jednotlivých místních částech, o kterých vás budeme dále informovat. celý text

připravujeme | 19. 2. 2019 | Autor: Ing. Dušan Pekařík, odbor VŽP
Hlášení závad

Spuštění nového modulu - hlášení závad

Vážení spoluobčané, dnešním dnem je Vám k dispozici nový modul hlášení závad. Modul je umístěn v pravém sloupci webových stránek. Prostřednictvím tohoto modulu máte možnost upozornit nás na poruchy zařízení města, zejména poruchy veřejného osvětlení, místního rozhlasu, kanalizace apod. On-line formulář můžete využít k zaslání hlášení o poruše spolu s popisem závady. Věříme, že Vás tento krok potěší, jako jedna z dalších našich aktivit být otevřeným a vstřícným úřadem.
Předem děkujeme za zaslané informace.
celý text

ostatní | 18. 2. 2019 | Autor: TAJ
#

Nová příroda pro Rousínov

V katastrálním území Kroužek byly v roce 2015 dokončeny tzv. komplexní pozemkové úpravy. Jde o proces, který optimalizuje strukturu majetkových parcel. Drobné, svým tvarem obtížně obhospodařovatelné či nepřístupné parcely vlastníků zde byly racionálně upraveny. Pozemková úprava zde vytvořila prostor pro doplnění cestní sítě, začlenila do území protierozní ochranu a navrhla účelné rozmístnění nových přírodních prvků. Tyto prvky souhrnně označujem jako tzv. společná zařízení, která jsou po ukončení pozemkové úpravy na vyčleněných pozemcích postupně realizována. V loňském roce začala realizace dvou přírodních prvků. Oba jsou součástí ploch tzv. územního systému ekologické stability (ÚSES). Jde o formu chráněných území, která jsou nově realizována v těch částěch krajiny, kde přírodní prvky výrazněji schází. Specifikem prvků ÚSES je jejich vzájemná propojenost, která umožňuje šíření přírodních druhů v krajině. celý text

ostatní | 4. 2. 2019 | Autor: VŽP
#

Vyčištění koryta potoka kolem „holubí uličky“

V polovině měsíce ledna 2019 došlo k vyčištění koryta potoka kolem „holubí uličky“ od vegetace a odpadků všeho druhu. Chtěli bychom, aby tento stav vydržel, co nejdéle. Toto místo bude doplněno odpadkovými koši. Prosíme všechny o využívání těchto košů a neodhazování odpadků do toho toku a také dohledu nad těmi, kteří se tohoto jednání dopouští. Zároveň děkujeme firmě, která je vlastníkem tohoto pozemku, za rychlé vyčištění. celý text

ostatní | 25. 1. 2019 | Autor: Odbor VŽP

Nová výsadba na místě stromořadí topolů podél fotbalového hřiště TJ TATRAN ROUSÍNOV

V měsíci lednu provede specializovaná firma kácení topolů, které se nacházejí mezi mateřskou školou a fotbalovým hřištěm. Hlavním důvodem kácení je špatný zdravotní stav stromů, v korunách jsou proschlé větve, které při větru mohou pádem ohrozit život nebo majetek. Také je narušena celková stabilita některých stromů. Na tomto místě proběhne náhradní výsadba v podzimních měsících letošního roku, která byla podmínkou pro vydání povolení ke kácení dřevin. Více informací v přiloženém souboru. celý text

ostatní | 21. 1. 2019 | Autor: Odbor VŽP

Výsledek Tříkrálové sbírky

Díky ochotě dárců, organizátorů a tříkrálových koledníků se v Rousínově v letošní Tříkrálové sbírce vybralo rekordních 130.846 Kč. V příloze je souhrn za jednotlivé místní části.
Děkujeme za Vaši štědrost! celý text

ostatní | 21. 1. 2019 | Autor:

Schůzky občanů s vedením města

Zveme všechny občany na každoroční schůzky s vedením města, které se uskuteční na začátku nového roku 2019 ve všech místních částech vždy od 17:30 v následujících termínech... celý text

ostatní | 11. 1. 2019 | Autor: TAJ
#

Ježíškova vnoučata

...i rousínovským seniorům se splnila jejich vánoční přání... celý text

ostatní | 20. 12. 2018 | Autor: Oddělení SOCV
#

Lesopark Hrubé Kusy

Název už není pro Vás velká neznámá, o parku jsme již informovali v srpnovém čísle zpravodaje města. Kdo nečetl, tak jen ve stručnosti - jedná se o přírodní park, nacházející se u levého břehu toku Rakovce, začíná u cyklostezky za autobusovým nádražím a končí u mostku ve starém Rousínovci. Součástí parku jsou také masivní akátové lavičky, odpadkové koše a informační tabule. Na tabulích jsou i poučné informace o vysazených stromech, loukách i o historii lokality. Můžeme jej tedy nazývat i naučnou stezkou. Na druhou stranu břehu toku Rakovce se bezpečně dostanete díky nové masívní lávce z akátového dřeva. Na lávce Vás už z dálky vítá ledňáček, bohužel jen dřevěný. Toho živého ledňáčka můžete zahlédnout ve vzniklém přírodním lese. celý text

ostatní | 13. 12. 2018 | Autor: Odbor VŽP
Kalendář města Rousínova 2019

Kalendář města Rousínova na rok 2019

Městský úřad oznamuje občanům, že od tohoto týdne do vyprodání je na podatelně městského úřadu k prodeji kalendář města Rousínova na rok 2019 za 120 Kč.
Kalendář vydalo město Rousínov z fotografií Jiřího Bartla, ornitologa, fotografa a ochránce přírody. Rozměr kalendáře je 30 x 42 cm naležato. celý text

ostatní | 12. 12. 2018 | Autor: TAJ

Dlouhodobá výluka Hlavního nádraží v Brně

České dráhy informují, že v Brně začne dne 9. prosince rozsáhlá výluka Hlavního nádraží, která potrvá až do prosince 2019. Během této výluky nebude většina vlaků zajíždět na Hlavní nádraží. Vlaky budou odkloněny do jiných železničních stanic v Brně a bude zavedena náhradní autobusová a tramvajová doprava.

celý text

ostatní | 6. 12. 2018 | Autor: Odbor VŽP

Přerušení dodávky elektrické energie a změna úředních hodin MěÚ

Z důvodu přerušení dodávky elektrické energie společnosti E.ON budou úřední hodiny Městského úřadu v Rousínově ve středu 5. prosince 2018 od 15:00 do 17:00 hodin. Městská knihovna bude z tohoto důvodu ve středu 5. prosince 2018 pro návštěvníky uzavřena. celý text

ostatní | 30. 11. 2018 | Autor: TAJ
#

Znečištění kroužeckého rybníčku

V polovině měsíce listopadu 2018 došlo k opětovnému znečištění rybníčku na návsi v místní části města Rousínova, v Kroužku. Neznámý znečišťovatel do něj už po několikáté vypustil látku, která sice není toxická, ale neprospívá živočichům žijícím v tomto rybníčku. Tato chemikálie je dle dříve provedených testů z oblasti stavebnictví. Ten, kdo se dopouští tohoto jednání, by si měl uvědomit, že ničí prostředí nejenom sobě, ale i ostatním!
Touto cestou bychom Vás chtěli požádat o spolupráci k dopadení pachatele. celý text

ostatní | 19. 11. 2018 | Autor: Odbor VŹP

Místa zpětného odběru tříděného odpadu

Vážení občané,
jak jste si jistě někteří z Vás všimli, postupně dochází na území města k budování dalších míst zpětného odběru tříděného odpadu. Rozšiřování míst s barevnými kontejnery je vedeno snahou o zvýšení třídění využitelných složek komunálního odpadu a snížení tak jeho skládkování. Byla vybudována tato 3 nová sběrná místa: „V Sídlišti u garáží“, „Rousínov, u tělocvičny Tyršova“, „Čechyně, u bytovky“. celý text

ostatní | 19. 11. 2018 | Autor: Odbor VŽP
první předchozí
ze 4
poslední