Obsah

Stavební úpravy na ulici Tyršova, Rousínov

Typ: ostatní
...
Název akce:  Stavební úpravy na ulici Tyršova, Rousínov
Popis:     

Jedná se o rekonstrukci místní obslužné komunikace, která je obousměrná a je navržena jako zóna 30 km/h. Základní šířka komunikace je 5 - 5,5 m. Je provedeno  podélné parkovací stání na pravé straně v počtu 8 míst, na levé straně v počtu 9 míst a 5 kolmých parkovacích stání včetně  dvou stání pro osoby s omezenou schopností pohybu. Chodník je navržen po obou stranách komunikace. Součástí stavby je i výměna veřejného osvětlení.

Stav:   Začátek realizace červen 2019 - dokončeno říjen 2019
Zhotovitel:

Dopravní stavby Brno, s.r.o. Trnkova 150, Brno

Náklady: 7 147 481,80 Kč vč. DPH z toho dotace z MMR z programu  Podpora obnovy místních komunikací, DT 117D8220A ve výši 2 997 160  Kč.
   

Přílohy

Vytvořeno: 12. 3. 2019
Poslední aktualizace: 12. 3. 2021 08:42
Autor: Mgr. Dana Chromá