Obsah

Mokřadní prvky v lokalitě Hrubé kusy

Typ: ostatní
...
Název akce:  Mokřadní prvky v lokalitě Hrubé kusy
Popis:     

Účelem je vytvoření lokálního biocentra, vázaného na biokoridor toku Rakovce, zvýšení biodiverzity území a vytvoření podmínek pro rozvoj rostliných a živočišných společenstev vázaných na vodní a mokřadní prostředí. V rámci této výstavby zde vznikne mokřad s přírodním příkopem, průtočnými a neprůtočnými tůňkami, kde všichny tyto vodní plochy budou zahloubeny pod původní terén. Budou osázeny několika kosterními druhy mokřadních rostlin jako základ dalšího přirozeného mokřadního společenstva.

Stav:   Zahájené stavební práce od ledna 2019 - dokončení listopad 2019
Zhotovitel:

KAVYL spol.s.r.o., Mohelno č.p. 563,  675 75 Mohelno

Náklady: 5.021.936 Kč vč. DPH
Dotace: 4.658.586 Kč z prostředků OPŽP      
   

Vytvořeno: 12. 3. 2019
Poslední aktualizace: 17. 4. 2020 07:38
Autor: Ing. Marián Tlčik MBA