Obsah

Ozelenění nivy Rakovce v lokalitě Hrubý kus

Typ: ostatní
...
Název akce:  Ozelenění nivy Rakovce v lokalitě Hrubý kus
Popis:     

Jedná se o úpravu čtyř částí, kde je možné a vhodné nivní porosty rozšířit. První částí byla úprava pozemku sousedícího s cyklostezkou. Stávájící dřevinné porosty jsou zachovány, byla upravena celá parcela, založena květnatá louka, kosená bude 1 x ročně. Druhou plochou bylo místo u přečerpávací stanice kanalizace. V tomto místě byl založen ovocný sad ze starých odrůd, louka byla obohacena osivem dvouděložných bylin a květin. Třetí lokalitou byl pravý břeh meandru Rakovce, kde došlo k dosadbě domacích druhů stromů (jasanů, javorů, olší a střemch). Poslední částí bude louka na levém břehu Rakovce, zde vznikly skupiny stromů doplňující stavající břehové porosty.

Stav:   Dokončeno, listopad 2018
Zhotovitel:

Jaroslav Zbranek, Královopolské Vážany 225, 683 01 Rousínov

Náklady: 761.951, 80 Kč vč. DPH
Dotace: 634.868  Kč z prostředků OPŽP      
   

Vytvořeno: 12. 3. 2019
Poslední aktualizace: 13. 3. 2019 10:10
Autor: Mgr. Dana Chromá