Obsah

Příspěvkové organizace s právní subjektivitou

 

Městské služby Rousínov, příspěvková organizace, IČ: 488 38 594, vedoucí: Václav Hůlka, tel.: 517 324 837, zajišťují správu a údržbu majetku města, zřizovací listina ke dni 1. 1. 1994.

 

Základní škola Rousínov, http://www.zsrousinov.cz/, IČ: 462 70 906, ředitel: Mgr. Jiří Kyjovský, tel.: 517 371 535, zajišťuje výuku a výchovu v rozsahu obecně závazných předpisů v oblasti základního školství pro povinnou školní docházku, zřizovací listina ke dni 1. 1. 1993.

 

Mateřská škola Rousínov, https://www.msrousinov.cz/, IČ: 644 46 948, ředitelka Mgr. Tereza Vejdová, tel.: 517 371 332, zabezpečuje předškolní výchovu v rozsahu obecně závazných právních předpisů, zřizovací listina ke dni 1. 1. 1997.

 

Základní umělecká škola Františka Sušila Rousínov, http://www.zusrousinov.cz/, IČ: 666 10 362, ředitelka Hana Jánská, tel.: 517 371 466, poskytuje základní vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech a připravuje pro studium učebních a studijních oborů ve středních školách uměleckého zaměření a konzervatoří, zřizovací listina ke dni 1. 9. 1998.

 

Organizační složka bez právní subjektivity

 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Rousínova, informace/jsdh-rousinov/, velitel Vlastimil Marišler, tel: 777 681 605. Předmětem činnosti je plnění úkolů stanovených v zákoně č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů. O zřízení organizace rozhodlo Zastupitelstvo měata Rousínova usnesením bod 3 pís. c) na svém zasedání 8.12.1999.