Obsah

Zrušené vyhlášky a nařízení

Vyhlášky a nařízení z roku 2011

Vyhláška č. 3/2011 k zabezpečení místních záležit (zrušena OZV č. 4/2019) Staženo: 7x | 15.10.2019

Vyhlášky a nařízení z roku 2008

Vyhláška č. 1/2008, kterou se nařizuje speciální ochranná deratizace na území města Rousínova (zrušena OZV č. 4/2019) Staženo: 7x | 15.10.2019

Vyhláška č. 3/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (zrušena OZV č. 2/2012) Staženo: 0x | 16.10.2019

Vyhláška č. 4/2008 kterou se stanoví školský obvod Základní školy Rousínov, Habrovanská 312/3 zřízené Městem Rousínovem (zrušena OZV č. 3/2009) Staženo: 0x | 16.10.2019

Vyhlášky a nařízení z roku 2007

Vyhláška č. 2/2007 o podrobnostech stejnokroje strážníka Městské policie (zrušena OZV č. 4/2019) Staženo: 6x | 15.10.2019

Vyhláška č. 2/2007 o podrobnostech stejnokroje strážníka Městské policie Rousínov a o jeho nošení (zrušena OZV č. 4/2019) Staženo: 0x | 16.10.2019

Vyhláška č. 3/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (zrušena OZV č. 3/2008) Staženo: 0x | 16.10.2019

Vyhlášky a nařízení z roku 2006

Vyhláška č. 1/2006, kterou se mení Obecne závazná vyhláška Mesta Rousínov c. 1/2005 (zrušena OZV č. 4/2019) Staženo: 7x | 15.10.2019

Vyhláška č. 2/2006 o provozu výherních hracích přístrojů (zrušena OZV č. 2/2009) Staženo: 1x | 15.10.2019

Vyhláška č. 3/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (zrušena OZV č. 3/2007) Staženo: 0x | 16.10.2019

Vyhláška č. 5/2006 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Rousínov (zrušena OZV č. 2/2017) Staženo: 0x | 16.10.2019

Vyhlášky a nařízení z roku 2005

Vyhláška č. 1/2005, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Mesta Rousínova (zrušena OZV č. 4/2019) Staženo: 6x | 15.10.2019

Vyhláška č. 3/2005 o místním poplatcích (zrušena OZV č. 1/2019) Staženo: 1x | 15.10.2019

Vyhlášky a nařízení z roku 2004

Vyhláška č. 1/2004 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru města Rousínova (zrušena OZV č. 4/2019) Staženo: 7x | 15.10.2019

Vyhláška č. 2/2004 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, která ruší OZV č. 7/2003 (zrušena OZV č. 1/2017) Staženo: 1x | 15.10.2019

Vyhlášky a nařízení z roku 2003

Vyhláška č. 1/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,využívání a odstraňování komunálních odpadů (zrušena OZV č. 5/2003) Staženo: 1x | 15.10.2019

Vyhláška č. 2/2003 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru města Rousínova (zrušena OZV č. 1/2004) Staženo: 1x | 15.10.2019

Vyhláška č. 3/2003 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol (zrušena OZV č. 3/2004) Staženo: 1x | 15.10.2019

Vyhláška č. 4/2003 k ochraně životního prostředí, veřejné zeleně a k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství ve městě (zrušena OZV č. 8/2003) Staženo: 1x | 15.10.2019

Vyhláška č. 5/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (zrušena OZV č. 3/2006) Staženo: 1x | 15.10.2019

Stránka