Obsah

Zrušené vyhlášky a nařízení

Vyhlášky a nařízení z roku 2019

Vyhláška č. 4/2019 kterou se ruší některé obecně závazné vyhlášky města Rousínova (zrušovací OZV) Staženo: 23x | 16.10.2019

Vyhlášky a nařízení z roku 2017

Vyhláška č. 3/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (zrušena OZV č. 2/2019) Staženo: 22x | 16.10.2019

Vyhlášky a nařízení z roku 2016

Vyhláška č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (zrušena OZV č. 3/2017) Staženo: 18x | 16.10.2019

Vyhlášky a nařízení z roku 2014

Vyhláška č. 1/2014 o stanovení míst, ve kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje (zrušena OZV č. 3/2014) Staženo: 13x | 16.10.2019

Vyhláška č. 3/2014 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her (zrušena OZV č. 5/2014) Staženo: 13x | 16.10.2019

Vyhláška č. 4/2014 kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce (omezená platnost do 31.12.2014) Staženo: 18x | 16.10.2019

Vyhláška č. 5/2014 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her (zrušena OZV č. 6/2014) Staženo: 14x | 16.10.2019

Vyhlášky a nařízení z roku 2013

Vyhláška č. 1/2013 o stanovení míst, ve kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje (zrušena OZV č. 3/2013) Staženo: 14x | 16.10.2019

Vyhláška č. 3/2013 o stanovení míst, ve kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje (zrušena OZV č. 1/2014) Staženo: 12x | 16.10.2019

Vyhlášky a nařízení z roku 2012

Vyhláška č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (zrušena OZV č. 1/2016) Staženo: 13x | 16.10.2019

Vyhlášky a nařízení z roku 2011

Vyhláška č. 1/2011 kterou se nařizuje speciální ochranná deratizace na území města Rousínova (omezená platnost do 31.07.2011) Staženo: 15x | 16.10.2019

Vyhláška č. 2/2011 o stanovení míst, ve kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje (zrušena OZV č. 4/2011) Staženo: 15x | 16.10.2019

Vyhláška č. 3/2011 k zabezpečení místních záležit (zrušena OZV č. 4/2019) Staženo: 20x | 15.10.2019

Vyhláška č. 4/2011 o stanovení míst, ve kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje (zrušena OZV č. 1/2013) Staženo: 13x | 16.10.2019

Vyhlášky a nařízení z roku 2010

Vyhláška č. 1/2010, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/2003, o místních poplatcích (zrušena OZV č. 2/2010) Staženo: 15x | 16.10.2019

Vyhláška č. 2/2010 o místním poplatcích (zrušena OZV č. 1/2012) Staženo: 16x | 16.10.2019

Vyhláška č. 3/2010 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku spočívajících v omezení konzumace alkoholu na veřejném prostranství (zrušena OZV č. 2/2013) Staženo: 14x | 16.10.2019

Vyhlášky a nařízení z roku 2009

Vyhláška č. 1/2009 kterou se zrušuje obecně závazné vyhláška č. 3/97 o úpravě koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí (zrušovací OZV) Staženo: 14x | 16.10.2019

Vyhláška č. 2/2009 kterou se zrušuje obecně závazné vyhláška č. 2/2006 o provozu výherních hracích přístrojů (zrušovací OZV) Staženo: 14x | 16.10.2019

Vyhlášky a nařízení z roku 2008

Vyhláška č. 1/2008, kterou se nařizuje speciální ochranná deratizace na území města Rousínova (zrušena OZV č. 4/2019) Staženo: 21x | 15.10.2019

Stránka