Obsah

Zrušené vyhlášky a nařízení

Vyhlášky a nařízení z roku 2020

OZV 1-2020, kterou se ruší obecně závazná vyhláška města Rousínova č.2/2013 (zrušovací OZV) Staženo: 147x | 09.10.2020

Vyhlášky a nařízení z roku 2019

Vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (zrušena OZV č. 5/2019) Staženo: 369x | 06.01.2020

Vyhláška č. 4/2019 kterou se ruší některé obecně závazné vyhlášky města Rousínova (zrušovací OZV) Staženo: 198x | 16.10.2019

Vyhláška č. 6/2019, kterou se ruší obecně závazná vyhláška města Rousínova č. 3/2012 o místních poplatcích (zrušovací OZV) Staženo: 196x | 06.01.2020

Vyhlášky a nařízení z roku 2017

Vyhláška č. 3/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (zrušena OZV č. 2/2019) Staženo: 194x | 16.10.2019

Vyhlášky a nařízení z roku 2016

Vyhláška č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (zrušena OZV č. 3/2017) Staženo: 199x | 16.10.2019

Vyhlášky a nařízení z roku 2014

Vyhláška č. 1/2014 o stanovení míst, ve kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje (zrušena OZV č. 3/2014) Staženo: 184x | 16.10.2019

Vyhláška č. 3/2014 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her (zrušena OZV č. 5/2014) Staženo: 206x | 16.10.2019

Vyhláška č. 4/2014 kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce (omezená platnost do 31.12.2014) Staženo: 283x | 16.10.2019

Vyhláška č. 5/2014 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her (zrušena OZV č. 6/2014) Staženo: 200x | 16.10.2019

Vyhlášky a nařízení z roku 2013

Vyhláška č. 1/2013 o stanovení míst, ve kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje (zrušena OZV č. 3/2013) Staženo: 186x | 16.10.2019

Vyhláška č. 2/2013, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku spočívajících v omezení konzumace alkoholu na veřejném prostranství (zrušena OZV č. 1/2020) Staženo: 145x | 09.10.2020

Vyhláška č. 3/2013 o stanovení míst, ve kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje (zrušena OZV č. 1/2014) Staženo: 227x | 16.10.2019

Vyhlášky a nařízení z roku 2012

Vyhláška č. 1/2012 o místních poplatcích (zrušena OZV č. 6/2019) Staženo: 762x | 06.01.2020

Vyhláška č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (zrušena OZV č. 1/2016) Staženo: 228x | 16.10.2019

Vyhláška č. 3/2012, kterou se mění OZV č. 1/2012, o místních poplatcích (zrušena OZV č. 6/2019) Staženo: 697x | 06.01.2020

Vyhlášky a nařízení z roku 2011

Vyhláška č. 1/2011 kterou se nařizuje speciální ochranná deratizace na území města Rousínova (omezená platnost do 31.07.2011) Staženo: 204x | 16.10.2019

Vyhláška č. 2/2011 o stanovení míst, ve kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje (zrušena OZV č. 4/2011) Staženo: 183x | 16.10.2019

Vyhláška č. 3/2011 k zabezpečení místních záležit (zrušena OZV č. 4/2019) Staženo: 221x | 15.10.2019

Vyhláška č. 4/2011 o stanovení míst, ve kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje (zrušena OZV č. 1/2013) Staženo: 189x | 16.10.2019

Stránka