Menu
Město Rousínov
MěstoRousínov

Střet zájmu

Informace k zákonu o střetu zájmů a možnost nahlížení do registru oznámení

Dnem 1.9.2017 se Zákonem č. 14/2017 Sb. mění Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „zákon o střetu zájmů“).
Podle této nové úpravy podávají všichni ti, kteří jsou ke dni 1. září 2017 veřejnými funkcionáři (s výjimkou poslanců a senátorů), svá první oznámení (oznámení o činnostech, oznámení o majetku, oznámení o nesplacených závazcích) ve lhůtě od 1. října do 30. listopadu 2017.

Městský úřad Rousínov od 1.9.2017 funguje už pouze jako podpůrný ( zapisující) orgán.

  •  Kontakt: Mgr. Petra Hrachovinová, zastupující vedoucí odboru vnitřních věcí

U města Rousínov jsou veřejnými funkcionáři:

  • členové zastupitelstva, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
  • členové rady, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
  • vedoucí úředníci podílející se na výkonu správních činností zařazení do Městského úřadu Rousínov a vedoucí příspěvkových organizací zřízených městem (s výjimkou právnických osob vykonávajících činnost školy nebo školského zařízení), a to tehdy, pokud v rámci výkonu své činnosti nakládají s finančními prostředky orgánu veřejné správy jako příkazci operace ve smyslu zákona o finanční kontrole, pokud hodnota finanční operace přesáhne 250 000 Kč, bezprostředně se podílí na rozhodování při zadávání veřejné zakázky nebo na rozhodování při výkonu práv a povinností zadavatele při realizaci zadávané veřejné zakázky, nebo rozhodují ve správním řízení, s výjimkou blokového řízení.

    S účinností od 1. 9. 2017 se stává ústředním orgánem státní správy pro oblast střetu zájmů a centrálním evidenčním orgánem pro oznámení podávaná veřejnými funkcionáři a správcem registru oznámení Ministerstvo spravedlnosti České republiky.

    Zákon o střetu zájmů zaručuje každému právo prvním dnem po lhůtě stanovené tímto zákonem pro podávání oznámení veřejnými funkcionáři na tato oznámení nahlížet v rozsahu stanoveném v § 14b odst. 1 a 2.

  • Na oznámení politiků (§ 2 odst. 1 zákona o střetu zájmů) může veřejnost nahlížet prostřednictvím veřejné datové sítě (internetu) bez dalšího.

Na oznámení nepolitiků (§ 2 odst. 2 zákona o střetu zájmů) může veřejnost nahlížet až po předchozí žádosti adresované Ministerstvu spravedlnosti.

Žádost o nahlížení musí obsahovat v případě fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresu pro doručování žadatele a v případě právnické osoby obchodní firmu nebo název, identifikační číslo osoby a sídlo, a údaje o fyzické osobě, která jedná v zastoupení právnické osoby, a její oprávnění jednat v zastoupení právnické osoby. Žádost musí dále obsahovat jméno, popřípadě jména a příjmení veřejného funkcionáře, nebo funkci veřejného funkcionáře a právnickou osobu nebo její orgán nebo organizační složku, ve které veřejný funkcionář působí.

Žádost lze podat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky prostřednictvím elektronické adresy podatelny správce registru oznámení nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky.

Žádost by měla v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), obsahovat rovněž právní zájem odůvodňující nahlédnutí na oznámení veřejných funkcionářů – nepolitiků, resp. účel dalšího využití těchto osobních údajů, který bude centrální evidenční orgán posuzovat. Stanovení této náležitosti má Ministerstvu spravedlnosti umožnit dostát povinnostem stanoveným v § 5 odst. 2 a § 10 zákona o ochraně osobních údajů (povinnost dbát práva na ochranu soukromého a osobního života subjektu údajů, a aby při zpracování osobních údajů subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti). Po ověření žádosti udělí Ministerstvo spravedlnosti žadateli uživatelské jméno a přístupové heslo, které nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení žádosti, doručí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou žadatele, prostřednictvím elektronické pošty nebo prostřednictvím datové schránky žadatele. Uživatelské jméno a přístupové heslo do registru oznámení jsou platné po dobu 6 měsíců ode dne jejich prvního použití. Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru oznámení je zakázáno.

Podněty k prošetření veřejného funkcionáře:
Na oprávnění veřejnosti nahlížet do centrálního registru oznámení navazuje právo každého sdělit Ministerstvu spravedlnosti skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámeních evidovaných v registru oznámení. Ministerstvo spravedlnosti má povinnost do 30 dnů ode dne obdržení sdělení oznámit tomu, kdo sdělení podal, jak bylo s jeho sdělením naloženo.

Oznámení podaná do 31. 8. 2017 zůstanou evidována v listinné podobě u původního evidenčního orgánu (na Městském úřadu Rousínov je původním evidenčním orgánem tajemník městského úřadu); žádosti o nahlížení do těchto oznámení je ale od 1.9.2017 třeba adresovat na Ministerstvo spravedlnosti, které je příslušné k jejich vyřizování.

Město

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
2
7
2
8
2
9
3
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
2
16
2
17
2
18
2
19
2
20
2
21
2
22
1
23
1
24
1
25
3
26
2
27
1
28
1
29
1
30
2
1
1
2 3
1
4 5

Kalendář svozu odpadu

Duben 2024
Po Út St Čt So Ne
1
2
3
4
5
6 7
8
9
10
11
12
13 14
15
16
17
18
19
20 21
22
23
24
25
26
27 28
29
30
1
2
3
4 5

Aktuální teplota

19.4.2024 11:04

Aktuální teplota:

9.5 °C

Vlhkost:

48.0 %

Rosný bod:

-1.0 °C

Rozklikávací rozpočet

Klikací rozpočet

Hlášení závad

Hlášení závad

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:7
DNES:558
TÝDEN:3985
CELKEM:1620009