Menu
Město Rousínov
MěstoRousínov

Odbor výstavby a životního prostředí

 • Vedoucí odboru: Ing. Dušan Pekařík
 • Životní prostředí: Mgr. Dana Chromá
 • Výstavba: Hana Vintrová, Pavel Varta
 • Výběrová řízení, projektový manažer: Petra Nohelová
 • Projektový manažer: Lenka Pavlusová

Kontakty na osoby

Popis činnosti

 • Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody a krajiny – povolování kácení dřevin rostoucích mimo les v územním obvodu města Rousínova, památné stromy, registrované významné krajinné prvky, vydávání rybářských lístků
 • V samostatné působnosti města – investiční výstavba (stavby, komunikace, zeleň, veřejný prostor), vyjádření Rady města k záměrům staveb na území města, vyjádření k zásahům do místních komunikací vč. chodníků (zvláštní užívání komunikací – uložení inženýrských sítí a přípojek, zábor veřejného prostranství), požární ochrana města, aj.
Sběrný dvůr na ul. Krejčířova v Rousínově
Veškerý odpad včetně nebezpečného, který nepatří do sběrných domovních nádob nebo je nadrozměrný, lze uložit zdarma na sběrném dvoře v Rousínovci, na ul. Krejčířova, který je otevřen každé pondělí a středu od 13h do 18hkaždou sobotu od 8h do 12h. Na tuto možnost upozorňujeme obzvláště občany, kteří pro odložení odpadů užívají 1 100 l kontejnery. Tyto jsou často plněny velkorozměrovým odpadem, který do těchto nádob nepatří. Na sběrném dvoře lze za úplatu uložit menší množství stavební suti (cca přívěsný vozík za osobní automobil) a pneumatiky. Sběrný dvůr mohou využívat po dohodě s Respono a.s. Vyškov i podnikatelé.

Rybářský lístek

Rybářský lístek je povinen mít každý, kdo loví ryby v rybářském revíru; tato povinnost vyplývá z ustanovení § 13 odst. 7 zákona o rybářství§ 10 vyhlášky k provedení zákona o rybářství.

Rybářský lístek se vydává pro celé území České republiky na dobu 10 let, 3 let, 1 roku nebo na dobu neurčitou ode dne jeho vydání.

Kdo a kde může podat žádost o vydání rybářského lístku?

Na městském úřadu v Rousínově může podat žádost občan s trvalým pobytem v obci ve správním obvodu pověřeného Městského úřadu Rousínov (Rousínov a jeho místní části, Habrovany, Olšany, Komořany, Podbřežice, Tučapy), jemuž má být rybářský lístek vydán, nebo osoba tímto občanem zmocněná.  

Cizinci podávají žádost tomu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo pověřenému obecnímu úřadu, v jehož obvodu se zdržují.

Na koho se mohu obrátit?

Městský úřad Rousínov, odbor výstavby a životního prostředí, Sušilovo nám. 84/56, 683 01 Rousínov, tel. č.: 517 324 840, Ing. Libuše Mikysková

Podmínky a postup před vydáním rybářského lístku:

Kvalifikační předpoklady pro získání prvního rybářského lístku jsou základní znalosti:

 • z poznání ryb a vodních organismů,
 • z biologie ryb a vodních organismů,
 • způsobů lovu ryb,
 • o rybářském hospodaření v rybářských revírech,
 • zákona o rybářství a jeho prováděcí vyhlášky,

prokázané osvědčením o získané kvalifikaci, vydaným právnickou osobou pověřenou Ministerstvem zemědělství k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku (vzor osvědčení je uveden v příloze č. 6 vyhlášky k provedení zákona o rybářství).

Výše uvedené kvalifikační předpoklady splňuje osoba, která je rybářským hospodářem, zástupcem rybářského hospodáře, rybářskou stráží nebo která doloží osvědčení o vykonání zkoušky na rybářského hospodáře nebo na rybářskou stráž.

Další rybářský lístek se vydá žadateli, prokáže-li se:

 • dříve vydaným rybářským lístkem,
 • popř. jiným dokladem, osvědčujícím, že již držitelem rybářského lístku byl.

Cizinci se vydá rybářský lístek, prokáže-li se:

 • dříve vydaným rybářským lístkem,
 • jiným dokladem, osvědčujícím, že již držitelem rybářského lístku byl,
 • osvědčením o získané kvalifikaci, nebo
 • rybářským lístkem, licencí nebo obdobným dokladem, vydaným ve státě, jehož je občanem.

Co musím předložit, aby mi byl rybářský lístek vydán?

Žadatel musí podat písemnou žádost o vydání rybářského lístku (na předepsaném formuláři), a to včetně všech požadovaných náležitostí podle toho, zda se žádá o první nebo další rybářský lístek -  viz výše.

Pro ověření údajů v žádosti předložte občanský průkaz, cizinec předloží cestovní pas a osoba mladší 15 let dokument, který ji pro tyto účely stanovil věcně příslušný úřad (např. rodný list).

Žádost lze stáhnout na webových stránkách města a vyplnit elektronicky nebo přímo na úřadě.

Jaké jsou poplatky za vydání rybářského lístku?

 • Platnost na 1 rok: 100 Kč
 • Platnost na 3 roky: 200 Kč 
 • Platnost na 10 let: 500 Kč
 • Platnost na dobu neurčitou 1.000 Kč

Toto platí i pro cizí státní příslušníky. Osobám mladším 15 let se rybářský lístek vystavuje zdarma za podmínky splnění kvalifikačních předpokladů. Poplatky se hradí na odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Rousínov. 

Jaká je lhůta pro vyřízení rybářského lístku?

Lhůty jsou řešeny v souladu se správním řádem; zpravidla se tato záležitost vyřizuje obratem.

Biologický průzkum lokality „Nad mateřskou školou“ v Rousínově
Město Rousínov nechalo zpracovat u autorizované osoby biologický průzkum lokality nad mateřskou školou v Rousínově. Vedlo nás k tomu upozornění některých občanů, že se na pozemcích nad mateřskou školou a kolem železniční trati vyskytují zákonem chránění živočichové. Byl nám předložen biologický průzkum této lokality, který se nám jevil jako jednostranně a účelově zaměřený. Proto se město rozhodlo objednat průzkum vlastní a objektivní. Tento soupis všech rostlin a živočichů s odborným popisem a komentáři tak poskytuje komplexní přehled o pestrosti flory a fauny v tomto území a podává i hodnocení plánovaného investičního záměru na tuto lokalitu. Na tomto místě celý dokument zveřejňujeme, abychom předešli šíření polopravd a nepřesných informací. Nechť si každý, kdo chce, udělá sám obrázek o významu daného území pro ochranu přírody a krajiny v našem regionu Jižní Moravy. Jen podotýkáme, že žádný z nalezených druhů rostlin i živočichů podle platného českého i evropského práva nevyžaduje tzv. „zvláštní územní ochranu“ (vyhlášení chráněného území).
 

Úřad

Kalendář svozu odpadu

Březen 2024
Po Út St Čt So Ne
26
27
28
29
1
2 3
4
5
6
7
8
9 10
11 12 13 14
15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
29
30 31

Aktuální teplota

3.3.2024 20:53

Aktuální teplota:

10,7 °C

Vlhkost:

63,1 %

Rosný bod:

4 °C

Rozklikávací rozpočet

Klikací rozpočet

Hlášení závad

Hlášení závad

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:5
DNES:413
TÝDEN:0
CELKEM:1589283