Obsah

Formuláře ke stažení

Formuláře odboru tajemníka

TAJ 01 Souhlas se zpracováním osobních údajů (docx) Staženo: 132x | 19.10.2020

TAJ 01 Souhlas se zpracováním osobních údajů (pdf) Staženo: 128x | 19.10.2020

TAJ 02 Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (docx) Staženo: 110x | 19.10.2020

TAJ 02 Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (pdf) Staženo: 109x | 19.10.2020

Formuláře odboru hospodářsko-správního

HS 01 Přiznání k pop. kom. odpad osoba s trvalým pobytem v Rous. (doc) Staženo: 443x | 16.10.2020

HS 01 Přiznání k pop. kom. odpad osoba s trvalým pobytem v Rous. (pdf) Staženo: 363x | 16.10.2020

HS 02 Přiznání k pop. kom. odpad osoba bez trvalého pobytu v Rous. (doc) Staženo: 335x | 16.10.2020

HS 02 Přiznání k pop. kom. odpad osoba bez trvalého pobytu v Rous. (pdf) Staženo: 353x | 16.10.2020

HS 03 Přihláška k místnímu poplatku za psa (doc) Staženo: 399x | 16.10.2020

HS 03 Přihláška k místnímu poplatku za psa (pdf) Staženo: 326x | 16.10.2020

HS 04 Zánik poplatkové povinnosti poplatku za psa (doc) Staženo: 348x | 16.10.2020

HS 04 Zánik poplatkové povinnosti poplatku za psa (pdf) Staženo: 320x | 16.10.2020

HS 05 Oznámení o uspořádání veřejné hudební produkce (doc) Staženo: 154x | 16.10.2020

HS 05 Oznámení o uspořádání veřejné hudební produkce (pdf) Staženo: 128x | 16.10.2020

Formuláře odboru výstavby a životního prostředí

VŽP 01 Pokyny k podání žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les (pdf) Staženo: 150x | 11.09.2019

VŽP 01 Žádost o povolení nebo závazné stanovisko ke kácení dřevin (docx) Staženo: 431x | 19.10.2020

VŽP 01 Žádost o povolení nebo závazné stanovisko ke kácení dřevin (pdf) Staženo: 491x | 19.10.2020

VŽP 02 Žádost o vydání rybářského lístku (pdf) Staženo: 414x | 18.01.2017

VŽP 03 Žádost o souhlas k povolení uzavírky - objížďky (docx) Staženo: 446x | 19.10.2020

VŽP 03 Žádost o souhlas k povolení uzavírky - objížďky (pdf) Staženo: 321x | 19.10.2020

Stránka