Obsah

Formuláře ke stažení

Formuláře odboru tajemníka

TAJ 01 Souhlas se zpracováním osobních údajů (docx) Staženo: 68x | 17.09.2019

TAJ 01 Souhlas se zpracováním osobních údajů (pdf) Staženo: 57x | 17.09.2019

TAJ 02 Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (docx) Staženo: 56x | 17.09.2019

TAJ 02 Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (pdf) Staženo: 50x | 17.09.2019

Formuláře odboru hospodářsko-správního

HS 01 Přiznání k pop. kom. odpad osoba s trvalým pobytem v Rous. (doc) Staženo: 344x | 11.02.2020

HS 01 Přiznání k pop. kom. odpad osoba s trvalým pobytem v Rous. (pdf) Staženo: 272x | 11.02.2020

HS 02 Přiznání k pop. kom. odpad osoba bez trvalého pobytu v Rous. (doc) Staženo: 260x | 11.02.2020

HS 02 Přiznání k pop. kom. odpad osoba bez trvalého pobytu v Rous. (pdf) Staženo: 260x | 11.02.2020

HS 03 Přihláška k místnímu poplatku za psa (doc) Staženo: 316x | 11.02.2020

HS 03 Přihláška k místnímu poplatku za psa (pdf) Staženo: 240x | 11.02.2020

HS 04 Zánik poplatkové povinnosti poplatku za psa (doc) Staženo: 264x | 11.02.2020

HS 04 Zánik poplatkové povinnosti poplatku za psa (pdf) Staženo: 233x | 11.02.2020

HS 05 Oznámení o uspořádání veřejné hudební produkce (doc) Staženo: 57x | 11.02.2020

HS 05 Oznámení o uspořádání veřejné hudební produkce (pdf) Staženo: 62x | 11.02.2020

Formuláře odboru výstavby a životního prostředí

VŽP 01 Pokyny k podání žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les (pdf) Staženo: 76x | 11.09.2019

VŽP 01 Žádost o povolení nebo závazné stanovisko ke kácení dřevin (docx) Staženo: 324x | 13.02.2018

VŽP 01 Žádost o povolení nebo závazné stanovisko ke kácení dřevin (pdf) Staženo: 418x | 13.02.2018

VŽP 02 Žádost o vydání rybářského lístku (pdf) Staženo: 325x | 18.01.2017

VŽP 03 Žádost o souhlas k povolení uzavírky - objížďky (docx) Staženo: 287x | 09.02.2017

VŽP 03 Žádost o souhlas k povolení uzavírky - objížďky (pdf) Staženo: 246x | 09.02.2017

Stránka