Obsah

Formuláře ke stažení

Formuláře odboru tajemníka

TAJ 01 Souhlas se zpracováním osobních údajů (docx) Staženo: 284x | 19.10.2020

TAJ 01 Souhlas se zpracováním osobních údajů (pdf) Staženo: 264x | 19.10.2020

TAJ 02 Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (docx) Staženo: 221x | 19.10.2020

TAJ 02 Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (pdf) Staženo: 237x | 19.10.2020

Formuláře odboru hospodářsko-správního

HS 01 Přiznání k pop. kom. odpad osoba s trvalým pobytem v Rous. (doc) Staženo: 605x | 16.10.2020

HS 01 Přiznání k pop. kom. odpad osoba s trvalým pobytem v Rous. (pdf) Staženo: 500x | 16.10.2020

HS 02 Přiznání k pop. kom. odpad osoba bez trvalého pobytu v Rous. (doc) Staženo: 456x | 16.10.2020

HS 02 Přiznání k pop. kom. odpad osoba bez trvalého pobytu v Rous. (pdf) Staženo: 497x | 16.10.2020

HS 03 Přihláška k místnímu poplatku za psa (doc) Staženo: 518x | 16.10.2020

HS 03 Přihláška k místnímu poplatku za psa (pdf) Staženo: 465x | 16.10.2020

HS 04 Zánik poplatkové povinnosti poplatku za psa (doc) Staženo: 481x | 16.10.2020

HS 04 Zánik poplatkové povinnosti poplatku za psa (pdf) Staženo: 453x | 16.10.2020

HS 05 Oznámení o uspořádání veřejné hudební produkce (doc) Staženo: 264x | 16.10.2020

HS 05 Oznámení o uspořádání veřejné hudební produkce (pdf) Staženo: 269x | 16.10.2020

Formuláře odboru výstavby a životního prostředí

VŽP 01 Pokyny k podání žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les (pdf) Staženo: 371x | 11.09.2019

VŽP 01 Žádost o povolení nebo závazné stanovisko ke kácení dřevin (docx) Staženo: 610x | 19.10.2020

VŽP 01 Žádost o povolení nebo závazné stanovisko ke kácení dřevin (pdf) Staženo: 676x | 19.10.2020

VŽP 02 Žádost o vydání rybářského lístku (pdf) Staženo: 518x | 18.01.2017

VŽP 03 Žádost o souhlas k povolení uzavírky - objížďky (docx) Staženo: 575x | 19.10.2020

VŽP 03 Žádost o souhlas k povolení uzavírky - objížďky (pdf) Staženo: 452x | 19.10.2020

Stránka