Obsah

Formuláře ke stažení

Formuláře odboru hospodářsko-správního

HS 01 Přiznání k pop. kom. odpad osoba s trvalým pobytem v Rous. (doc) Staženo: 258x | 18.01.2017

HS 01 Přiznání k pop. kom. odpad osoba s trvalým pobytem v Rous. (pdf) Staženo: 208x | 18.01.2017

HS 02 Přiznání k pop. kom. odpad osoba bez trvalého pobytu v Rous. (doc) Staženo: 192x | 18.01.2017

HS 02 Přiznání k pop. kom. odpad osoba bez trvalého pobytu v Rous. (pdf) Staženo: 200x | 18.01.2017

HS 03 Přihláška k místnímu poplatku za psa (doc) Staženo: 210x | 08.02.2017

HS 03 Přihláška k místnímu poplatku za psa (pdf) Staženo: 171x | 08.02.2017

HS 04 Zánik poplatkové povinnosti poplatku za psa (doc) Staženo: 184x | 08.02.2017

HS 04 Zánik poplatkové povinnosti poplatku za psa (pdf) Staženo: 170x | 08.02.2017

ŠKK 02 Žádost_Programové dotace na rok 2019_formulář (pdf) Staženo: 57x | 21.12.2018

Formuláře odboru výstavby a životního prostředí

VŽP 01 Pokyny k podání žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les (pdf) Staženo: 208x | 25.02.2018

VŽP 01 Žádost o povolení nebo závazné stanovisko ke kácení dřevin (docx) Staženo: 244x | 13.02.2018

VŽP 01 Žádost o povolení nebo závazné stanovisko ke kácení dřevin (pdf) Staženo: 306x | 13.02.2018

VŽP 02 Žádost o vydání rybářského lístku (pdf) Staženo: 247x | 18.01.2017

VŽP 03 Žádost o souhlas k povolení uzavírky - objížďky (docx) Staženo: 179x | 09.02.2017

VŽP 03 Žádost o souhlas k povolení uzavírky - objížďky (pdf) Staženo: 181x | 09.02.2017

VŽP 04 Žádost o souhlas k připojení sousední nemovitosti - sjezdu (docx) Staženo: 183x | 09.02.2017

VŽP 04 Žádost o souhlas k připojení sousední nemovitosti - sjezdu (pdf) Staženo: 215x | 09.02.2017

VŽP 05 Žádost o souhlas k žádosti o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace (docx) Staženo: 257x | 09.02.2017

VŽP 05 Žádost o souhlas k žádosti o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace (pdf) Staženo: 221x | 09.02.2017

VŽP 06 Žádost o souhlas města s realizací stavebního záměru (docx) Staženo: 281x | 22.02.2017

Stránka