Obsah

Formuláře ke stažení

Formuláře odboru tajemníka

TAJ 01 Souhlas se zpracováním osobních údajů (docx) Staženo: 167x | 19.10.2020

TAJ 01 Souhlas se zpracováním osobních údajů (pdf) Staženo: 146x | 19.10.2020

TAJ 02 Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (docx) Staženo: 128x | 19.10.2020

TAJ 02 Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (pdf) Staženo: 128x | 19.10.2020

Formuláře odboru hospodářsko-správního

HS 01 Přiznání k pop. kom. odpad osoba s trvalým pobytem v Rous. (doc) Staženo: 478x | 16.10.2020

HS 01 Přiznání k pop. kom. odpad osoba s trvalým pobytem v Rous. (pdf) Staženo: 388x | 16.10.2020

HS 02 Přiznání k pop. kom. odpad osoba bez trvalého pobytu v Rous. (doc) Staženo: 359x | 16.10.2020

HS 02 Přiznání k pop. kom. odpad osoba bez trvalého pobytu v Rous. (pdf) Staženo: 372x | 16.10.2020

HS 03 Přihláška k místnímu poplatku za psa (doc) Staženo: 419x | 16.10.2020

HS 03 Přihláška k místnímu poplatku za psa (pdf) Staženo: 341x | 16.10.2020

HS 04 Zánik poplatkové povinnosti poplatku za psa (doc) Staženo: 374x | 16.10.2020

HS 04 Zánik poplatkové povinnosti poplatku za psa (pdf) Staženo: 335x | 16.10.2020

HS 05 Oznámení o uspořádání veřejné hudební produkce (doc) Staženo: 171x | 16.10.2020

HS 05 Oznámení o uspořádání veřejné hudební produkce (pdf) Staženo: 145x | 16.10.2020

Formuláře odboru výstavby a životního prostředí

VŽP 01 Pokyny k podání žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les (pdf) Staženo: 189x | 11.09.2019

VŽP 01 Žádost o povolení nebo závazné stanovisko ke kácení dřevin (docx) Staženo: 467x | 19.10.2020

VŽP 01 Žádost o povolení nebo závazné stanovisko ke kácení dřevin (pdf) Staženo: 519x | 19.10.2020

VŽP 02 Žádost o vydání rybářského lístku (pdf) Staženo: 422x | 18.01.2017

VŽP 03 Žádost o souhlas k povolení uzavírky - objížďky (docx) Staženo: 466x | 19.10.2020

VŽP 03 Žádost o souhlas k povolení uzavírky - objížďky (pdf) Staženo: 336x | 19.10.2020

Stránka