Obsah

Formuláře ke stažení

Formuláře odboru hospodářsko-správního

HS 01 Přiznání k pop. kom. odpad osoba s trvalým pobytem v Rous. (doc) Staženo: 170x | 18.01.2017

HS 01 Přiznání k pop. kom. odpad osoba s trvalým pobytem v Rous. (pdf) Staženo: 137x | 18.01.2017

HS 02 Přiznání k pop. kom. odpad osoba bez trvalého pobytu v Rous. (doc) Staženo: 120x | 18.01.2017

HS 02 Přiznání k pop. kom. odpad osoba bez trvalého pobytu v Rous. (pdf) Staženo: 125x | 18.01.2017

HS 03 Přihláška k místnímu poplatku za psa (doc) Staženo: 126x | 08.02.2017

HS 03 Přihláška k místnímu poplatku za psa (pdf) Staženo: 111x | 08.02.2017

HS 04 Zánik poplatkové povinnosti poplatku za psa (doc) Staženo: 109x | 08.02.2017

HS 04 Zánik poplatkové povinnosti poplatku za psa (pdf) Staženo: 109x | 08.02.2017

Formuláře odboru výstavby a životního prostředí

VŽP 01 Pokyny k podání žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les (pdf) Staženo: 102x | 25.02.2018

VŽP 01 Žádost o povolení nebo závazné stanovisko ke kácení dřevin (docx) Staženo: 179x | 13.02.2018

VŽP 01 Žádost o povolení nebo závazné stanovisko ke kácení dřevin (pdf) Staženo: 211x | 13.02.2018

VŽP 02 Žádost o vydání rybářského lístku (pdf) Staženo: 167x | 18.01.2017

VŽP 03 Žádost o souhlas k povolení uzavírky - objížďky (docx) Staženo: 107x | 09.02.2017

VŽP 03 Žádost o souhlas k povolení uzavírky - objížďky (pdf) Staženo: 117x | 09.02.2017

VŽP 04 Žádost o souhlas k připojení sousední nemovitosti - sjezdu (docx) Staženo: 120x | 09.02.2017

VŽP 04 Žádost o souhlas k připojení sousední nemovitosti - sjezdu (pdf) Staženo: 143x | 09.02.2017

VŽP 05 Žádost o souhlas k žádosti o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace (docx) Staženo: 172x | 09.02.2017

VŽP 05 Žádost o souhlas k žádosti o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace (pdf) Staženo: 139x | 09.02.2017

VŽP 06 Žádost o souhlas města s realizací stavebního záměru (docx) Staženo: 194x | 22.02.2017

VŽP 06 Žádost o souhlas města s realizací stavebního záměru (pdf) Staženo: 179x | 22.02.2017

Stránka