Obsah

Formuláře ke stažení

Formuláře odboru tajemníka

TAJ 01 Souhlas se zpracováním osobních údajů (docx) Staženo: 48x | 17.09.2019

TAJ 01 Souhlas se zpracováním osobních údajů (pdf) Staženo: 37x | 17.09.2019

TAJ 02 Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (docx) Staženo: 32x | 17.09.2019

TAJ 02 Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (pdf) Staženo: 34x | 17.09.2019

Formuláře odboru hospodářsko-správního

HS 01 Přiznání k pop. kom. odpad osoba s trvalým pobytem v Rous. (doc) Staženo: 319x | 11.02.2020

HS 01 Přiznání k pop. kom. odpad osoba s trvalým pobytem v Rous. (pdf) Staženo: 256x | 11.02.2020

HS 02 Přiznání k pop. kom. odpad osoba bez trvalého pobytu v Rous. (doc) Staženo: 242x | 11.02.2020

HS 02 Přiznání k pop. kom. odpad osoba bez trvalého pobytu v Rous. (pdf) Staženo: 245x | 11.02.2020

HS 03 Přihláška k místnímu poplatku za psa (doc) Staženo: 293x | 11.02.2020

HS 03 Přihláška k místnímu poplatku za psa (pdf) Staženo: 224x | 11.02.2020

HS 04 Zánik poplatkové povinnosti poplatku za psa (doc) Staženo: 243x | 11.02.2020

HS 04 Zánik poplatkové povinnosti poplatku za psa (pdf) Staženo: 216x | 11.02.2020

HS 05 Oznámení o uspořádání veřejné hudební produkce (doc) Staženo: 40x | 11.02.2020

HS 05 Oznámení o uspořádání veřejné hudební produkce (pdf) Staženo: 47x | 11.02.2020

Formuláře odboru výstavby a životního prostředí

VŽP 01 Pokyny k podání žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les (pdf) Staženo: 59x | 11.09.2019

VŽP 01 Žádost o povolení nebo závazné stanovisko ke kácení dřevin (docx) Staženo: 307x | 13.02.2018

VŽP 01 Žádost o povolení nebo závazné stanovisko ke kácení dřevin (pdf) Staženo: 402x | 13.02.2018

VŽP 02 Žádost o vydání rybářského lístku (pdf) Staženo: 305x | 18.01.2017

VŽP 03 Žádost o souhlas k povolení uzavírky - objížďky (docx) Staženo: 258x | 09.02.2017

VŽP 03 Žádost o souhlas k povolení uzavírky - objížďky (pdf) Staženo: 230x | 09.02.2017

Stránka