Obsah

Formuláře ke stažení

Formuláře odboru tajemníka

TAJ 01 Souhlas se zpracováním osobních údajů (docx) Staženo: 28x | 17.09.2019

TAJ 01 Souhlas se zpracováním osobních údajů (pdf) Staženo: 19x | 17.09.2019

TAJ 02 Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (docx) Staženo: 19x | 17.09.2019

TAJ 02 Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (pdf) Staženo: 20x | 17.09.2019

Formuláře odboru hospodářsko-správního

HS 01 Přiznání k pop. kom. odpad osoba s trvalým pobytem v Rous. (doc) Staženo: 288x | 18.01.2017

HS 01 Přiznání k pop. kom. odpad osoba s trvalým pobytem v Rous. (pdf) Staženo: 238x | 18.01.2017

HS 02 Přiznání k pop. kom. odpad osoba bez trvalého pobytu v Rous. (doc) Staženo: 221x | 18.01.2017

HS 02 Přiznání k pop. kom. odpad osoba bez trvalého pobytu v Rous. (pdf) Staženo: 228x | 18.01.2017

HS 03 Přihláška k místnímu poplatku za psa (doc) Staženo: 248x | 08.02.2017

HS 03 Přihláška k místnímu poplatku za psa (pdf) Staženo: 201x | 08.02.2017

HS 04 Zánik poplatkové povinnosti poplatku za psa (doc) Staženo: 208x | 08.02.2017

HS 04 Zánik poplatkové povinnosti poplatku za psa (pdf) Staženo: 197x | 08.02.2017

HS 05 Oznámení o uspořádání veřejné hudební produkce (doc) Staženo: 19x | 11.09.2019

HS 05 Oznámení o uspořádání veřejné hudební produkce (pdf) Staženo: 18x | 11.09.2019

Formuláře odboru výstavby a životního prostředí

VŽP 01 Pokyny k podání žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les (pdf) Staženo: 43x | 11.09.2019

VŽP 01 Žádost o povolení nebo závazné stanovisko ke kácení dřevin (docx) Staženo: 277x | 13.02.2018

VŽP 01 Žádost o povolení nebo závazné stanovisko ke kácení dřevin (pdf) Staženo: 369x | 13.02.2018

VŽP 02 Žádost o vydání rybářského lístku (pdf) Staženo: 278x | 18.01.2017

VŽP 03 Žádost o souhlas k povolení uzavírky - objížďky (docx) Staženo: 224x | 09.02.2017

VŽP 03 Žádost o souhlas k povolení uzavírky - objížďky (pdf) Staženo: 214x | 09.02.2017

Stránka