Obsah

Používané zkratky

 
CAS
– cisternová automobilová stříkačka
DA
– dopravní automobil
TA
– technický automobil
JSDH
– Jednotka sboru dobrovolných hasičů
SDH
– Sbor dobrovolných hasičů
HZS
– Hasičský záchranný sbor
HZSp
– Hasičský záchranný sbor podniku
IZS
– Integrovaný záchranný systém
JPO
– Jednotka požární ochrany
LZS
– Letecká záchranná služba
PČR
– Policie České republiky
ZZS
– Zdravotní záchranná služba
VDP
– vzduchový dýchací přístroj
ŘMP
– řetězová motorová pila
NA
– nákladní automobil
OA
– osobní automobil
NB
– nízká budova
VB
– výšková budova
P
– požár
TP
– technická pomoc
DN
– dopravní nehoda
RD
– rodinný dům
PS
– požární stanice
PHM
– pohonné hmoty
PK
– provozní kapaliny
PPO
– protipožární opatření
VTP
– vysokotlaký proud