Obsah

Základní informace

Údaje o organizaci

Oficiální název: Město Rousínov
Adresa: Sušilovo náměstí 84/56, 683 01 Rousínov
ID DS: f92bbqf
Telefon: 517 324 820
Oficiální www: www.rousinov.cz
E mail: radnice@rousinov.cz
Elektronická podatelna: e-podatelna@rousinov.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 1561324309/0800
IČO: 00292281
 
Starosta: Ing. Jiří Lukášek
Místostarosta: Zdeněk Šedý
Tajemník: Ing. Marián Tlčik, MBA
   
Úřední hodiny:
Pondělí, středa 8.00 - 11.00 a 12.00 - 17.00 hod.

V neúřední dny je možné sjednat schůzku s jednotlivými pracovníky po telefonické dohodě.


Územní obvod města tvoří místní části:
Rousínov, Rousínovec, Slavíkovice, Čechyně, Kroužek, Královopolské Vážany a Vítovice

 

Město Rousínov leží ve správním obvodu obce s rozšířenou působností  (ORP) Vyškov.


Rousínov je obec s pověřeným obecním úřadem a vykonává správní činnosti pro obce :
Habrovany, Olšany, Komořany, Podbřežice, Tučapy
 

Počet obyvatel
k 31.12.2021:
5 785
Katastrální výměra: 2 305 ha
Kraj: Jihomoravský kraj
Okres: Vyškov

 

Důvod a způsob založení města

Město Rousínov je základním územním samosprávným celkem podle článku 99 Ústavy České republiky. První písemná zmínka o městě Rousínově pochází z roku 1222, který je také považován za vznik města.
Činnost Města Rousínova, jeho práva a povinnosti vycházejí ze zákona č.128/2000 Sb, o obcích v platném znění, jednání orgánů města se řídí pravidly stanovenými v jednacích řádech – zastupitelstva města, rady města a výborů zřízených
zastupitelstvem města a komisí zřízených radou města.
 

Informace o městě

MěstoStřed Rousínova Rousínov leží na úpatí jihovýchodní okrajové části Drahanské vrchoviny v údolí na pravém břehu Rakovce 7 km na sever od Slavkova, 25 km východně od Brna na státní silnici z Brna do Olomouce na 216. kilometru dálnice D1 z Brna do Olomouce. Městem prochází železniční trať z Brna do Přerova. Nadmořská výška je 241 m. Rousínov se stal přirozeným centrem okolních obcí. Jeho místními částmi jsou dnes Čechyně, Královopolské Vážany, Kroužek, Slavíkovice, Rousínovec a Vítovice.

ŽidovskáŽije zde přes 5 600 obyvatel, kteří vyhledávají pracovní příležitosti v místních soukromých firmách, z nichž mnohé vyšly z tradic nábytkářské výroby v Rousínově. Velká část obyvatelstva využívá blízkosti krajského města Brna jak při výběru pracovních příležitostí, tak při vzdělávání a zábavě.

Další informace:
V roce 1920 byly založeny Spojené UP závody a.s. Brno, v letech největšího rozkvětu v roce 1938 zaměstnávaly  1700 pracovníků a byly největší nábytkárnou ve střední Evropě.

Vzdělávání zajišťuje v Rousínově základní škola spolu s mateřskou školou a v uměleckých oborech Základní umělecká škola Františka Sušila, která se významně podílí na kulturním životě Rousínova.

Dalšímu vzdělávání slouží Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, která převzala bývalé Střední a odborné učiliště nábytkářské. V současné době je v Rousínově pouze odloučené pracoviště praktické výuky. V malé míře, ale přece, pokračuje ve více než stoleté tradici odborného vzdělávání v Rousínově. Nabídka školy zahrnuje maturitní obory, učební obory a nástavbové studium.

KoupalištěVe městě i v jeho místních částech působí neziskové organizace, které se aktivně podílejí na využití volného času občanů města, vyvíjejí umělecké a sportovní aktivity, připravují dlouhodobé i jednodenní akce pro děti a mládež i pro návštěvníky města. Příkladem mohou být tělovýchovné jednoty ve všech místních částech Rousínova, které zajišťují sportovní vyžití mnoha zájemců, vzorně se starají o svá sportoviště i zařízení a poskytují je široké veřejnosti.

Příjemným osvěžením v letních horkých dnech může být návštěva letního koupaliště.

Uměleckými tělesy, která reprezentují Rousínov po České republice jsou pěvecký sbor Danielis, cimbálová muzika Kalečník, Smíšený pěvecký sbor Sušil, Smyčcový soubor při ZUŠ Františka Sušila, Malé hudební družení,  Divadelní ansámbl D.A.V.A. Nelze opomenout dětské pěvecké sbory ze Základní umělecké školy Františka Sušila, sbor Puntík složený z dětí z mateřské školy a sbor Slavíček ze základní školy.

ZáložnaPro kulturní vyžití celé aglomerace slouží budova Městského kulturního informačního centra Záložna s městskou knihovnou, veřejnou internetovou stanicí, se sály vhodnými ke společenským i soukromým akcím. V budově staré radnice stojící uprostřed Sušilova náměstí jsou výstavní prostory  využívané místními i mimorousínovskými tvůrci.

V místních částech Rousínova – v Kroužku, Čechyni, Rousínovci, Slavíkovicích i v Královopolských Vážanech – jsou místními občany udržovány tradiční krojované hody spojené s průvodem stárků a hodovou zábavou. Každá z místních částí také udržuje různé prastaré zvyky a tradice, kterými jsou např. obchůzka děvčat na Smrtnou neděli, velikonoční pomlázka a další.  

Ve městě rovněž přibývá soukromých firem, které nabízejí služby pro místní občany i návštěvníky města. Podnikatelské aktivity jsou podporovány místní samosprávou.