Obsah

Komise rady města pro volební období 2018-2022

 

dle § 122 zákona 128/2000 Sb. obecní zřízení rada obce může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a náměty předkládají komise radě obce. Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů. Komise je ze své činnosti odpovědna radě obce.