Obsah

Městská knihovna

Městská knihovna Rousínov je veřejnou knihovnou, která poskytuje knihovnické a informační služby všem občanům při zachování rovných podmínek, podporuje kulturní a vzdělanostní rozvoj obyvatelstva. Knihovnické služby poskytuje v hlavní budově na Sušilově náměstí a ve svých šesti pobočkách nacházejících se v místních částech Rousínova - Tyršova, Kroužek, Královopolské Vážany, Slavíkovice, Čechyně a Vítovice.

Knihovnice:

Mgr. Jitka Chmelová, MBA

Jana Machálková

Tel.: 517 324 842
 

knihovna@rousinov.cz

chmelova@rousinov.cz

machalkova@rousinov.cz

 

On-line katalog knihovny - naleznete zde

 

Běžná otvírací doba Městské knihovny Rousínov, Sušilovo náměstí 6

pondělí  8:30 - 12:00 13:00 - 17:00
středa  8:30 - 12:00 13:00 - 17:30
pátek  8:30 - 12:00 13:00 - 17:00


Otevírací doba poboček Městské knihovny Rousínov:

P O N D Ě L Í

Čechyně                          15:30 - 16:30

Královopolské Vážany  16:45 - 17:45

Vítovice                           18:00 - 19:00

 

Ú T E R Ý

Slavíkovice                    15:00 - 17:00

Kroužek                         17:15 - 18:15

 

Pobočka:                               knihovnice:

Rousínov Mgr. Jitka Chmelová, MBA
Čechyně Jana Machálková
Královopolské Vážany Jana Machálková
Kroužek Jana Machálková
Slavíkovice Jana Machálková
Vítovice Jana Machálková

 

Historie

3. prosince roku 1881 byl v Rousínově založen "Český čtenářský spolek". Jeho stanovy schválilo místodržitelství 15.12.1881 pod číslem 25451.

Spolek měl 34 členů a jeho účelem bylo půjčovat svým členům noviny a časopisy, později i knihy. Peníze na pořizování časopisů, novin a knih se získávaly jednak vybíráním členských příspěvků, ale i pořádáním různých zábav, divadelních představení, přednášek a podobných kulturních akcí.

V roce 1901 se připojuje ke knihovně Čtenářského spolku knihovna Odborů Národní jednoty. Prakticky tak vznikla první veřejná knihovna v Rousínově, protože od té doby nebylo půjčování knih vázáno na členství v těchto spolcích. Úředně byla veřejná knihovna zřízena z iniciativy obce až v roce 1910. Činnost Čtenářského spolku postupně upadala a v roce 1912 se výbor usnesl spolek rozpustit a knihovnu předat obci.

Do roku 1988 byla knihovna v budově Základní umělecké školy na Sušilově náměstí, na jaře roku 1989 se stěhuje do nových prostor na ulici Skálova, kde vznikají dvě oddělení - oddělení pro děti a mládež a oddělení pro dospělé čtenáře. V srpnu roku 2000 se knihovna opět stěhuje, nyní do nově zrekonstruovaných prostor v 1. poschodí budovy Záložny na Sušilově náměstí 6, kde sídlí dodnes.

Současnost

Knihovna je pro veřejnost otevřena tři dny v týdnu - pondělí, středa, pátek - celkem 23 hodin. Knihovní fond tvoří 25.927 svazků knih a 30 titulů docházejících periodik. V roce 2018 se zaregistrovalo v knihovně 300 čtenářů a veškerých služeb, které knihovna poskytuje, využilo 3.780 návštěvníků, čtenáři si během roku 2018 vypůjčili 10.422 knih a časopisů. Mimo půjčování knih a periodik poskytuje knihovna i tyto služby:

  • meziknihovní výpůjční služba
  • přístup na internet (k dispozici jsou dva počítače)
  • tisk

 

 

Užitečné odkazy

Odkaz Titulek
https://www.rousinov.cz Město Rousínov 
http://www.kkdvyskov.cz Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov 
http://www.vlak-bus.cz Jízdní řády 
http://www.mzk.cz Moravská zemská knihovna Brno 
http://www.knihovna.cz Projekty knihoven 
http://www.vkol.cz Vědecká knihovna Olomouc 
http://www.skat.cz Katalog SKAT 
http://www.knizniweb.cz On-line Knižní svět 
http://www.ctenipomaha.cz projekt Čtení pomáhá 

Fotogalerie