Obsah

Městská knihovna

Aktuální zpráva ze dne 22. února 2021:

Od úterý 23. února 2021 bude knihovna uzavřena z důvodu povinné revize knihovního fondu. Odhadované datum pravděpodobného obnovení provozu je 29. března 2021. V této době nebudou vyřizovány objednávky výpůjček.

Vzhledem k nejasné epidemiologické situaci bylo rozhodnuto o provedení revize knihovního fondu (tj. inventury všech knih). Revize se provádí jednou za 5 let a je spojena s uzavřením knihovny, v Rousínově obvykle během letních prázdnin. Abychom v případě příznivé epidemilogické situace o prázdninách knihovnu pro čtenáře měli otevřenou, revize bude provedena v jarních měsících. Případné informace poskytujeme na telefonním čísle 517 324 842 nebo e-mailem knihovna@rousinov.cz.

 

Zpráva ze dne 15. února 2021:

Z důvodu vládních nařízení je omezen provoz knihovny tak, že je zakázán jiný výdej než předem objednaných výpůjček a jejich vracení přes výdejní okénko nebo bezkontaktně. Při jiném než bezkontaktním  předání výpůjček se doporučuje používat respirátor bez výdechového ventilu alespoň třídy FFP2 nebo KN95.
Objednávky přijímáme telefonicky na čísle 517 324 842 (pondělí, středa, pátek 8:00 - 15:00) nebo je zasílejte na e-mail: knihovna@rousinov.cz

 

Městská knihovna Rousínov je veřejnou knihovnou, která poskytuje knihovnické a informační služby všem občanům při zachování rovných podmínek, podporuje kulturní a vzdělanostní rozvoj obyvatelstva. Knihovnické služby poskytuje v hlavní budově na Sušilově náměstí a ve svých šesti pobočkách nacházejících se v místních částech Rousínova - Tyršova, Kroužek, Královopolské Vážany, Slavíkovice, Čechyně a Vítovice.

Knihovnice:

Mgr. Jitka Chmelová, MBA

Jana Machálková

Tel.: 517 324 842
 

knihovna@rousinov.cz

chmelova@rousinov.cz

 

On-line katalog knihovny - naleznete zde

 

Běžná otvírací doba Městské knihovny Rousínov, Sušilovo náměstí 6

pondělí  8:30 - 12:00 13:00 - 17:00
středa  8:30 - 12:00 13:00 - 17:30
pátek  8:30 - 12:00 13:00 - 17:00


Pobočky knihovny v místních částech Rousínova:

Do odvolání jsou pobočky z důvodu platných vládních protiepidemiologických nařízení uzavřeny.

 

Pobočka:                               knihovnice:

Tyršova Mgr. Jitka Chmelová, MBA
Čechyně  
Královopolské Vážany Jana Machálková
Kroužek  
Slavíkovice  
Vítovice  

 

Historie

3. prosince roku 1881 byl v Rousínově založen "Český čtenářský spolek". Jeho stanovy schválilo místodržitelství 15.12.1881 pod číslem 25451.

Spolek měl 34 členů a jeho účelem bylo půjčovat svým členům noviny a časopisy, později i knihy. Peníze na pořizování časopisů, novin a knih se získávaly jednak vybíráním členských příspěvků, ale i pořádáním různých zábav, divadelních představení, přednášek a podobných kulturních akcí.

V roce 1901 se připojuje ke knihovně Čtenářského spolku knihovna Odborů Národní jednoty. Prakticky tak vznikla první veřejná knihovna v Rousínově, protože od té doby nebylo půjčování knih vázáno na členství v těchto spolcích. Úředně byla veřejná knihovna zřízena z iniciativy obce až v roce 1910. Činnost Čtenářského spolku postupně upadala a v roce 1912 se výbor usnesl spolek rozpustit a knihovnu předat obci.

Do roku 1988 byla knihovna v budově Základní umělecké školy na Sušilově náměstí, na jaře roku 1989 se stěhuje do nových prostor na ulici Skálova, kde vznikají dvě oddělení - oddělení pro děti a mládež a oddělení pro dospělé čtenáře. V srpnu roku 2000 se knihovna opět stěhuje, nyní do nově zrekonstruovaných prostor v 1. poschodí budovy Záložny na Sušilově náměstí 6, kde sídlí dodnes.

Současnost

Knihovna je pro veřejnost otevřena tři dny v týdnu - pondělí, středa, pátek - celkem 23 hodin. Knihovní fond tvoří 25.927 svazků knih a 30 titulů docházejících periodik. V roce 2018 se zaregistrovalo v knihovně 300 čtenářů a veškerých služeb, které knihovna poskytuje, využilo 3.780 návštěvníků, čtenáři si během roku 2018 vypůjčili 10.422 knih a časopisů.Mimo půjčování knih a periodik poskytuje knihovna i tyto služby:

  • meziknihovní výpůjční služba
  • přístup na internet (k dispozici jsou dva počítače)
  • tisk
  • přístup na internet je i v knihovně-pobočce Slavíkovice (k dispozici je jeden počítač)

Užitečné odkazy

Odkaz Titulek
https://www.rousinov.cz Město Rousínov 
http://www.kkdvyskov.cz Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov 
http://www.vlak-bus.cz Jízdní řády 
http://www.mzk.cz Moravská zemská knihovna Brno 
http://www.knihovna.cz Projekty knihoven 
http://www.vkol.cz Vědecká knihovna Olomouc 
http://www.skat.cz Katalog SKAT 
http://www.knizniweb.cz On-line Knižní svět 
http://www.ctenipomaha.cz projekt Čtení pomáhá 

Fotogalerie