Obsah

Městská knihovna

Městská knihovna Rousínov je veřejnou knihovnou, která poskytuje knihovnické a informační služby všem občanům při zachování rovných podmínek, podporuje kulturní a vzdělanostní rozvoj obyvatelstva. Knihovnické služby poskytuje v hlavní budově na Sušilově náměstí a ve svých šesti pobočkách nacházejících se v místních částech Rousínova - Tyršova, Kroužek, Královopolské Vážany, Slavíkovice, Čechyně a Vítovice.

Knihovnice:

 

Mgr. Jitka Chmelová, MBA

Jana Machálková

Tel.: 517 324 842
 
 

On-line katalog knihovny - naleznete zde

 

Běžná otvírací doba Městské knihovny Rousínov, Sušilovo náměstí 6

pondělí  8:30 - 12:00 13:00 - 17:00
středa  8:30 - 12:00 13:00 - 17:30
pátek  8:30 - 12:00 13:00 - 17:00

Otevírací doba poboček Městské knihovny Rousínov:
P O N D Ě L Í
Čechyně                          15:30 - 16:30
Královopolské Vážany  16:45 - 17:45
Vítovice                           18:00 - 19:00
 
S T Ř E D A
Slavíkovice                      17:45 - 18:45
Pobočka v Kroužku je uzavřena z důvodu rekonstrukce budovy.

 

Pobočka:                               Knihovnice:

Rousínov Mgr. Jitka Chmelová, MBA
Čechyně Jana Machálková
Královopolské Vážany Jana Machálková
Kroužek Jana Machálková
Slavíkovice Jana Machálková
Vítovice Jana Machálková

 

Dovoz knih až domů

Zájemcům, kteří ze zdravotních důvodů již nemohou sami navštívit knihovnu, nabízíme novou službu dovoz knih až domů. V případě vašeho zájmu o tuto službu volejte na telefonní čísla 517 324 842 či 771 238 444 anebo pište  na email machalkova@rousinov.cz

Můžete nás také doporučit těm, o nichž víte, že by o dovoz knih mohli mít zájem.

Historie

3. prosince roku 1881 byl v Rousínově založen "Český čtenářský spolek". Jeho stanovy schválilo místodržitelství 15.12.1881 pod číslem 25451.

Spolek měl 34 členů a jeho účelem bylo půjčovat svým členům noviny a časopisy, později i knihy. Peníze na pořizování časopisů, novin a knih se získávaly jednak vybíráním členských příspěvků, ale i pořádáním různých zábav, divadelních představení, přednášek a podobných kulturních akcí.

V roce 1901 se připojuje ke knihovně Čtenářského spolku knihovna Odborů Národní jednoty. Prakticky tak vznikla první veřejná knihovna v Rousínově, protože od té doby nebylo půjčování knih vázáno na členství v těchto spolcích. Úředně byla veřejná knihovna zřízena z iniciativy obce až v roce 1910. Činnost Čtenářského spolku postupně upadala a v roce 1912 se výbor usnesl spolek rozpustit a knihovnu předat obci.

Do roku 1988 byla knihovna v budově Základní umělecké školy na Sušilově náměstí, na jaře roku 1989 se stěhuje do nových prostor na ulici Skálova, kde vznikají dvě oddělení - oddělení pro děti a mládež a oddělení pro dospělé čtenáře. V srpnu roku 2000 se knihovna opět stěhuje, nyní do nově zrekonstruovaných prostor v 1. poschodí budovy Záložny na Sušilově náměstí 6, kde sídlí dodnes.

Současnost

Knihovna je pro veřejnost otevřena tři dny v týdnu - pondělí, středa, pátek - celkem 23 hodin. Knihovní fond tvoří 23.729 svazků knih a 38 titulů docházejících periodik. V roce 2021 se zaregistrovalo v knihovně 432 čtenářů a veškerých služeb, které knihovna poskytuje, využilo 7.349 návštěvníků, čtenáři si během roku 2021 vypůjčili 14.953 knih a časopisů. Mimo půjčování knih a periodik poskytuje knihovna i tyto služby:

  • meziknihovní výpůjční služba
  • přístup na internet
  • tisk
  • dovoz knih až domů pro imobilní čtenáře

Užitečné odkazy

Odkaz

Titulek

https://www.rousinov.cz Město Rousínov 
http://www.kkdvyskov.cz Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov 
http://www.vlak-bus.cz Jízdní řády 
http://www.mzk.cz Moravská zemská knihovna Brno 
http://www.knihovna.cz Projekty knihoven 
http://www.vkol.cz Vědecká knihovna Olomouc 
http://www.skat.cz Katalog SKAT 
http://www.knizniweb.cz On-line Knižní svět 
http://www.ctenipomaha.cz projekt Čtení pomáhá 

Fotogalerie

09.02.2022

Jižní Morava čte 2021

Jižní Morava čte 2021

Městská knihovna Rousínov se v roce 2021 zúčastnila projektu Jižní Morava čte

Detail