Obsah

Czech Point


Pracoviště Czech Point


LogoČeský Podací Ověřovací Informační Národní Terminál (Czech POINT)
je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu
občan - veřejná správa.
Na Městském úřadu Rousínov fungují dvě kontaktní místa Czech Point:

přízemí dveře č. 4 p. Markéta Hladká
2.patro dveře č. 20 p. Petra Hrachovinová


V současnosti poskytují kontaktní místa Czech Point tyto služby:

Výpisy z veřejných evidencí:
Obchodní rejstřík
Živnostenský rejstřík
Katastr nemovitostí
Katastrální mapa
Insolvenční rejstřík

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání požadavku.

Obchodní rejstřík - IČ subjektu
Živnostenský rejstřík - IČ podnikatele/fyzické osoby
Katastr nemovitostí - název katastrálního území a číslo listu vlastnictví
Insolvenční rejstřík - IČ subjektu nebo osobní údaje

Výpisy z neveřejných evidencí:
Rejstřík trestů
Rejstřík trestů právnických osob
Bodové hodnocení řidiče

Pro vydání ověřeného výpisu z RT je třeby podepsat písemnou žádost a doložit totožnosdt žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.
Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.
Pro vydání bodového hodnocení řidiče je třeba občanský průkaz a řidičský průkaz žadatele.
 
Dále na kontaktním místě Czech point si můžete zažádat o autorizovanou konverzi dokumentu.
 
Kompletní seznam činností pracoviště:
 
Ceník služeb:
Ověřující tuzemský správní úřad (nikoliv zastupitelský úřad, držitel poštovní licence, Hospodářská komora nebo notáři) je v souladu s § 9d odst. 3 zákona o ISVS oprávněn vybírat za vydání ověřeného výstupu do žadatele správní poplatek podle zákona o správních poplatcích, a to za první stránku ve výši 100 Kčza každou další započatou stránku ve výši 50 Kč.
Konverze dokumentu je zpoplaněna částkou 30 Kč/strana.