Obsah

Formuláře ke stažení

Formuláře stavebního úřadu

SÚ 01 Ohlášení odstranění (pdf) Staženo: 156x | 21.06.2018

SÚ 02 Ohlášení stavby (docx) Staženo: 218x | 21.06.2018

SÚ 02 Ohlášení stavby (pdf) Staženo: 205x | 21.06.2018

SÚ 03 Oznámení stavebního záměru se záměrem certifikovaného inspektora (docx) Staženo: 138x | 21.06.2018

SÚ 04 Oznámení záměru (docx) Staženo: 203x | 21.06.2018

SÚ 04 Oznámení záměru (pdf) Staženo: 202x | 21.06.2018

SÚ 05 Oznámení změny v užívání stavby (docx) Staženo: 157x | 21.06.2018

SÚ 05 Oznámení změny v užívání stavby (pdf) Staženo: 172x | 21.06.2018

SÚ 06 Společné oznámení záměru (docx) Staženo: 206x | 21.06.2018

SÚ 06 Společné oznámení záměru (pdf) Staženo: 172x | 21.06.2018

SÚ 07 Žádost o povolení předčasného užívání stavby (docx) Staženo: 132x | 21.06.2018

SÚ 07 Žádost o povolení předčasného užívání stavby (pdf) Staženo: 160x | 21.06.2018

SÚ 08 Žádost o stavební povolení (docx) Staženo: 189x | 21.06.2018

SÚ 08 Žádost o stavební povolení (pdf) Staženo: 185x | 21.06.2018

SÚ 09 Žádost o vydání kolaudačního souhlasu (docx) Staženo: 243x | 21.06.2018

SÚ 09 Žádost o vydání kolaudačního souhlasu (pdf) Staženo: 216x | 21.06.2018

SÚ 10 Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků (docx) Staženo: 227x | 21.06.2018

SÚ 10 Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků (pdf) Staženo: 175x | 21.06.2018

SÚ 11 Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu (docx) Staženo: 141x | 21.06.2018

SÚ 11 Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu (pdf) Staženo: 130x | 21.06.2018

Stránka