Obsah

Formuláře ke stažení

Formuláře stavebního úřadu

SÚ 02 Ohlášení stavby (docx) Staženo: 167x | 21.06.2018

SÚ 02 Ohlášení stavby (pdf) Staženo: 161x | 21.06.2018

SÚ 03 Oznámení stavebního záměru se záměrem certifikovaného inspektora (docx) Staženo: 107x | 21.06.2018

SÚ 04 Oznámení záměru (docx) Staženo: 161x | 21.06.2018

SÚ 04 Oznámení záměru (pdf) Staženo: 123x | 21.06.2018

SÚ 05 Oznámení změny v užívání stavby (docx) Staženo: 111x | 21.06.2018

SÚ 05 Oznámení změny v užívání stavby (pdf) Staženo: 113x | 21.06.2018

SÚ 06 Společné oznámení záměru (docx) Staženo: 138x | 21.06.2018

SÚ 06 Společné oznámení záměru (pdf) Staženo: 126x | 21.06.2018

SÚ 07 Žádost o povolení předčasného užívání stavby (docx) Staženo: 98x | 21.06.2018

SÚ 07 Žádost o povolení předčasného užívání stavby (pdf) Staženo: 98x | 21.06.2018

SÚ 08 Žádost o stavební povolení (docx) Staženo: 135x | 21.06.2018

SÚ 08 Žádost o stavební povolení (pdf) Staženo: 122x | 21.06.2018

SÚ 09 Žádost o vydání kolaudačního souhlasu (docx) Staženo: 159x | 21.06.2018

SÚ 09 Žádost o vydání kolaudačního souhlasu (pdf) Staženo: 150x | 21.06.2018

SÚ 10 Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků (docx) Staženo: 154x | 21.06.2018

SÚ 10 Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků (pdf) Staženo: 122x | 21.06.2018

SÚ 11 Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu (docx) Staženo: 99x | 21.06.2018

SÚ 11 Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu (pdf) Staženo: 95x | 21.06.2018

SÚ 12 Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby (docx) Staženo: 118x | 21.06.2018

Stránka