Obsah

Formuláře ke stažení

Formuláře stavebního úřadu

SÚ 02 Ohlášení stavby (pdf) Staženo: 381x | 21.06.2018

SÚ 03 Oznámení stavebního záměru se záměrem certifikovaného inspektora (docx) Staženo: 231x | 21.06.2018

SÚ 04 Oznámení záměru (docx) Staženo: 403x | 21.06.2018

SÚ 04 Oznámení záměru (pdf) Staženo: 389x | 21.06.2018

SÚ 05 Oznámení změny v užívání stavby (docx) Staženo: 294x | 21.06.2018

SÚ 05 Oznámení změny v užívání stavby (pdf) Staženo: 303x | 21.06.2018

SÚ 06 Společné oznámení záměru (docx) Staženo: 392x | 21.06.2018

SÚ 06 Společné oznámení záměru (pdf) Staženo: 321x | 21.06.2018

SÚ 07 Žádost o povolení předčasného užívání stavby (docx) Staženo: 251x | 21.06.2018

SÚ 07 Žádost o povolení předčasného užívání stavby (pdf) Staženo: 279x | 21.06.2018

SÚ 08 Žádost o stavební povolení (docx) Staženo: 374x | 21.06.2018

SÚ 08 Žádost o stavební povolení (pdf) Staženo: 340x | 21.06.2018

SÚ 09 Žádost o vydání kolaudačního souhlasu (docx) Staženo: 433x | 21.06.2018

SÚ 09 Žádost o vydání kolaudačního souhlasu (pdf) Staženo: 362x | 21.06.2018

SÚ 10 Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků (docx) Staženo: 408x | 21.06.2018

SÚ 10 Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků (pdf) Staženo: 330x | 21.06.2018

SÚ 11 Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu (docx) Staženo: 262x | 21.06.2018

SÚ 11 Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu (pdf) Staženo: 238x | 21.06.2018

SÚ 12 Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby (docx) Staženo: 276x | 21.06.2018

SÚ 12 Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby (pdf) Staženo: 307x | 21.06.2018

Stránka