Obsah

Formuláře ke stažení

Formuláře odboru vnitřních věcí

VV 05 Žádost o doslovný výpis z matriční knihy (docx) Staženo: 158x | 12.02.2017

VV 05 Žádost o doslovný výpis z matriční knihy (pdf) Staženo: 250x | 12.02.2017

VV 06 Žádost o nahlížení do matriční knihy (docx) Staženo: 192x | 12.02.2017

VV 06 Žádost o nahlížení do matriční knihy (pdf) Staženo: 156x | 12.02.2017

VV 07 Žádost o vydání druhopisu matričního dokladu (docx) Staženo: 173x | 12.02.2017

VV 07 Žádost o vydání druhopisu matričního dokladu (pdf) Staženo: 175x | 12.02.2017

VV 08 Žádost o vydání ovědčení k církevnímu sňatku 2014 (docx) Staženo: 169x | 12.02.2017

VV 08 Žádost o vydání ovědčení k církevnímu sňatku 2014 (pdf) Staženo: 232x | 12.02.2017

VV 09 Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti o uzavření manželství (docx) Staženo: 148x | 12.02.2017

VV 09 Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti o uzavření manželství (pdf) Staženo: 173x | 12.02.2017

VV 10 Žádost o zápis dcera bez -ová (docx) Staženo: 236x | 12.02.2017

VV 10 Žádost o zápis dcera bez -ová (pdf) Staženo: 187x | 12.02.2017

VV 11 Žádost o změnu jména - příjmení (docx) Staženo: 180x | 12.02.2017

VV 11 Žádost o změnu jména - příjmení (pdf) Staženo: 251x | 12.02.2017

VV 12 Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu (docx) Staženo: 241x | 12.02.2017

VV 12 Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu (pdf) Staženo: 192x | 12.02.2017

VV 13 Cizinci - žádost o zápis do seznamu voličů Staženo: 73x | 10.04.2019

VV 14 Žádost o vydání voličského průkazu Staženo: 76x | 10.04.2019

Formuláře stavebního úřadu

SÚ 01 Ohlášení odstranění (docx) Staženo: 126x | 21.06.2018

SÚ 01 Ohlášení odstranění (pdf) Staženo: 110x | 21.06.2018

Stránka