Obsah

Formuláře ke stažení

Formuláře odboru vnitřních věcí

VV 05 Žádost o doslovný výpis z matriční knihy (docx) Staženo: 209x | 12.02.2017

VV 05 Žádost o doslovný výpis z matriční knihy (pdf) Staženo: 338x | 12.02.2017

VV 06 Žádost o nahlížení do matriční knihy (docx) Staženo: 237x | 12.02.2017

VV 06 Žádost o nahlížení do matriční knihy (pdf) Staženo: 221x | 12.02.2017

VV 07 Žádost o vydání druhopisu matričního dokladu (docx) Staženo: 214x | 12.02.2017

VV 07 Žádost o vydání druhopisu matričního dokladu (pdf) Staženo: 215x | 12.02.2017

VV 08 Žádost o vydání ovědčení k církevnímu sňatku 2014 (docx) Staženo: 226x | 12.02.2017

VV 08 Žádost o vydání ovědčení k církevnímu sňatku 2014 (pdf) Staženo: 306x | 12.02.2017

VV 09 Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti o uzavření manželství (docx) Staženo: 210x | 12.02.2017

VV 09 Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti o uzavření manželství (pdf) Staženo: 237x | 12.02.2017

VV 10 Žádost o zápis dcera bez -ová (docx) Staženo: 286x | 12.02.2017

VV 10 Žádost o zápis dcera bez -ová (pdf) Staženo: 224x | 12.02.2017

VV 11 Žádost o změnu jména - příjmení (docx) Staženo: 216x | 12.02.2017

VV 11 Žádost o změnu jména - příjmení (pdf) Staženo: 488x | 12.02.2017

VV 12 Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu (docx) Staženo: 329x | 12.02.2017

VV 12 Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu (pdf) Staženo: 256x | 12.02.2017

VV 13 Cizinci - žádost o zápis do seznamu voličů Staženo: 126x | 10.04.2019

VV 14 Žádost o vydání voličského průkazu do senátu Staženo: 142x | 14.09.2020

VV 15 Žádost o vydání voličského průkazu do zastupitelstev krajů Staženo: 18x | 14.09.2020

Formuláře stavebního úřadu

SÚ 01 Ohlášení odstranění (docx) Staženo: 174x | 21.06.2018

Stránka