Obsah

Formuláře ke stažení

Formuláře odboru vnitřních věcí

VV 05 Žádost o doslovný výpis z matriční knihy (docx) Staženo: 326x | 12.02.2017

VV 05 Žádost o doslovný výpis z matriční knihy (pdf) Staženo: 637x | 12.02.2017

VV 06 Žádost o nahlížení do matriční knihy (docx) Staženo: 331x | 12.02.2017

VV 06 Žádost o nahlížení do matriční knihy (pdf) Staženo: 343x | 12.02.2017

VV 07 Žádost o vydání druhopisu matričního dokladu (docx) Staženo: 308x | 12.02.2017

VV 07 Žádost o vydání druhopisu matričního dokladu (pdf) Staženo: 424x | 12.02.2017

VV 08 Žádost o vydání ovědčení k církevnímu sňatku 2014 (docx) Staženo: 323x | 12.02.2017

VV 08 Žádost o vydání ovědčení k církevnímu sňatku 2014 (pdf) Staženo: 538x | 12.02.2017

VV 09 Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti o uzavření manželství (docx) Staženo: 336x | 12.02.2017

VV 09 Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti o uzavření manželství (pdf) Staženo: 383x | 12.02.2017

VV 10 Žádost o zápis dcera bez -ová (docx) Staženo: 397x | 12.02.2017

VV 10 Žádost o zápis dcera bez -ová (pdf) Staženo: 364x | 12.02.2017

VV 11 Žádost o změnu jména - příjmení (docx) Staženo: 303x | 12.02.2017

VV 11 Žádost o změnu jména - příjmení (pdf) Staženo: 825x | 12.02.2017

VV 12 Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu (docx) Staženo: 469x | 12.02.2017

VV 12 Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu (pdf) Staženo: 385x | 12.02.2017

VV 13 Žádost o voličský průkaz - prezident Staženo: 8x | 21.11.2022

Formuláře stavebního úřadu

SÚ 01 Ohlášení odstranění (docx) Staženo: 296x | 21.06.2018

SÚ 01 Ohlášení odstranění (pdf) Staženo: 262x | 21.06.2018

SÚ 02 Ohlášení stavby (docx) Staženo: 410x | 21.06.2018

Stránka