Obsah

Formuláře ke stažení

Formuláře stavebního úřadu

SÚ 12 Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby (pdf) Staženo: 118x | 21.06.2018

SÚ 13 Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území (docx) Staženo: 91x | 21.06.2018

SÚ 13 Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území (pdf) Staženo: 87x | 21.06.2018

SÚ 14 Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území (docx) Staženo: 108x | 21.06.2018

SÚ 14 Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území (pdf) Staženo: 94x | 21.06.2018

SÚ 15 Žádost o vydání společného povolení (docx) Staženo: 120x | 21.06.2018

SÚ 15 Žádost o vydání společného povolení (pdf) Staženo: 91x | 21.06.2018

SÚ 16 Žádost o přidělení čísla popisného (pdf) Staženo: 156x | 21.06.2018

SÚ 17 Ohlášení dokončení stavby (pdf) Staženo: 146x | 21.06.2018

Formuláře odboru školství a kultury

ŠKK 00 Vyúčtování dotací poskytnutých v roce 2019 2 listy Staženo: 85x | 28.02.2020

ŠKK 01 Individuální dotace - pravidla pro rok 2020 (pdf) Staženo: 71x | 28.02.2020

ŠKK 01 Programové dotace - vyhlášení pro rok 2020 (pdf) Staženo: 63x | 28.02.2020

ŠKK 02 Žádost Programové dotace na rok 2020 (doc) Staženo: 64x | 28.02.2020

ŠKK 02 Žádost Programové dotace na rok 2020 (pdf) Staženo: 44x | 28.02.2020

ŠKK 03 Programové dotace - rozpis členů organizace dle kategorií (pdf) Staženo: 168x | 28.02.2020

ŠKK 03 Programové dotace - rozpis členů organizace dle kategorií (xls) Staženo: 158x | 28.02.2020

ŠKK 04 Programové dotace - vzor listiny členů (pdf) Staženo: 208x | 28.02.2020

ŠKK 04 Programové dotace - vzor listiny členů (xls) Staženo: 242x | 22.12.2017

ŠKK 06 Žádost Individuální dotace na rok 2020 (doc) Staženo: 40x | 28.02.2020

ŠKK 06 Žádost Individuální dotace na rok 2020 (pdf) Staženo: 36x | 28.02.2020

Stránka