Obsah

Aktuality

27.03.2020

Hlášení městského rozhlasu

27.03.2020

Detail

27.03.2020

Kontejner na velkoobjemový odpad pro občany města

Z důvodu nařízení vlády uzavřít sběrné dvory pro veřejnost, město Rousínov a společnost Respono řeší tento problém přistavením kontejneru na velkoobjemový odpad na ploše před sběrným dvorem. Pro zabezpečení pořádku je prostor monitorován ze strany Městské policie. Do kontejneru se nesmí ukládat plast, papír, bio, elektro a textil, tento odpad je možné ukládat na jednotlivých sběrných místech ve městě.

Detail

26.03.2020

Město Rousínov nabízí osobám nad 65 let ochranné roušky zdarma

Na základě nabídky ochranných roušek osobám nad 65 let pracovnice městského úřadu přijaly, zabalily a distribuovaly stovky ochranných roušek již více než 400 našim seniorům. Zájemci mohou i nadále volat na telefonní číslo 770 172 391 nebo napsat na e-mailovou adresu kabelkova@rousinov.cz. Poté jim budou roušky doručeny do schránky na adresu bydliště. Děkujeme za celou řadu telefonických a e-mailových pochval.

Detail

26.03.2020

Poplatek za svoz komunálního odpadu

"MěÚ Rousínov informuje občany, že z důvodu nouzového stavu nebudou občané sankcionováni v případě nedodržení data splatnosti pro zaplacení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2020, stanoveného obecně závaznou vyhláškou č. 5/2019 na 30.4. příslušného kalendářního roku. Poplatek však musí být zaplacen nejpozději do 30.06.2020. Zároveň informuje, že firma Respono, a.s. posune termín kontroly platných známek na nádobách směsného komunálního odpadu na termín od 1.7.2020."

Detail

25.03.2020

Doporučení Ministerstva zdravotnictví České republiky

Ministerstvo zdravotnictví České republiky vydává doporučení k používání některých ochranných prostředků

Detail

Fotogalerie

25.02.2020

Schůzky občanů s vedením města

Schůzky občanů s vedením města

v Rousínově a místních částech

Detail

23.02.2020

V. městský ples

V. městský ples

22.02.2020 - datum hodné mimořádné události. V. městský ples takovou akcí určitě byl.

Detail

21.02.2020

V. Městský ples - příprava

V. Městský ples - příprava

Vše na zítřek připraveno, těšíme se na Vás.

Detail