Obsah

Zájmové organizace

Sbor dobrovolných hasičů Kroužek

Kont. osoba: Anna Hladilová, 728 665 113
Adresa:
Telefon: 724 319 760
Email: MiroslavHladil@seznam.cz


Sbor dobrovolných hasičů Rousínovec

Kont. osoba: Jiří Procházka
Adresa: Kalouskova 34, Rousínov
Telefon: 731 665 090


Český svaz ochránců přírody

Kont. osoba: Ing. Marta Bradáčová
Adresa: Rudé Armády 74, Rousínov
Telefon: 517 370 554
E-mail: mbradacova@centrum.cz


Katolický vzdělávací spolek Svornost

Kont. osoba: Václav Hůlka
Adresa: U náhonu 20, Rousínov
Telefon: 517 371 515
E-mail: hulka@rousinov.cz

Organizace provozuje společenský sál a klubovny spolkového domu Svornost, Kalouskova ul. 16. V rámci organizace provozuje kluby Motýlci, Kokosy, mateřská centra Klub Pohádka a MC Čechyňka.


Klub maminek Pohádka

Kont. osoba: Iveta Bukovská
Adresa: Tyršova , Rousínov
Telefon: 604 550 744
E-mail: klub.pohadka@gmail.com
Web: klubpohadka.webnode.cz   

Dne 12.4.2006 jsme v Rousínově poprvé otevřeli Klub maminek, kterému jsme dali příznačné jméno Pohádka. Od té doby se scházíme pravidelně v klubovnách na ulici Tyršova. Klub maminek funguje díky začlenění pod občanské sdružení Katolický vzdělávací spolek Svornost.


Asociace rodičů ČR, z. s.

Kont. osoba: Marcela Čermáková
Adresa: Trávníky 16, Rousínov
Telefon: 731 912 144
E-mail: mcermakova@odetech.cz
Web: http://odetech.cz/

Kroužky a kurzy pro děti i dospělé, péče o budoucí a stávající rodiče


D.A.V.A - Divadelní a výtvarný ansámbl

Kont. osoba: Mgr. Jiří Hýzl
Adresa: Polní 4, Rousínov
Telefon: 777 899 847
Email: d.a.v.a@centrum.cz
Web: www.davarousinov.cz

Divadelní soubor využívá ke zkouškám prostory na ulici Tyršova a sály kulturního zařízení Záložna. Představení pro veřejnost jsou v sálech Rousínova a jako hostující soubor vystupuje i mimo Rousínov.


Komorní pěvecký sbor Danielis

Kont. osoba: Pavel Varta
Adresa:
Telefon: 777 061 739
Web: www.danielis.cz


Smíšený pěvecký sbor Sušil

Kont. osoba: Jiří Janda
Adresa:
Telefon: 728 983 307
Web: www.spssusil.estranky.cz

Dirigentka: PaedDr. Jolana Němcová - Zouharová, mobil: +420 732 761 077
Sbor zkouší pravidelně v pondělí od 18 h v malém sále Záložny.


Cimbálová muzika Kalečník

Kont. osoba: Ing. Pavel Švejnoha
Adresa: Tománkova 59, Rousínov
Telefon: 605 258 921
Email: svejnoha@ps-pm.cz
Web: www.kalecnik.cz


Malé hudební družení

Kont. osoba: Marian Kaláb
Adresa:
Telefon: 607 140 747

Uměleckým vedoucím je Karel Cyril Votýpka. Komorní vokální soubor zabývající se interpretací nejen liturgických textů a lidových písní v netradičním aranžmá.


Smyčcový soubor při ZUŠ Františka Sušila

Kont. osoba: Petr Jílek
Adresa:
Telefon: 604 349 541
Email: rssfs@seznam.cz


Ranč Vítovice, z.s.

Kont. osoba: Barbora Fatková
Adresa: Vítovice 488/2
Telefon: 733 609 148
Email: fatkovab@seznam.cz
Web: www.ranch-vitovice.cz

Jezdecký kroužek s možností výcviku jízdy na koni, výjižděk a pobytů. Pravidelné schůzky kroužku ve čtvrtek, v pátek a v sobotu ve Vítovicích.


Modelklub Větrník

Kont. osoba: Milan Král
Adresa:
Telefon: 774 339 526

Modelářský kroužek


Klub seniorů s Svaz postižených civilizačními chorobami

Kont. osoba: Magda Rothkögelová
Adresa:
Telefon: 739 428 192

Klub seniorů využívá k pravidelným setkáním jednou za měsíc malý sál kulturního zařízení Záložna, pořádá vacházky a výlety do okolí.


Sdružení Čechyně, z.s.

Kont. osoba: Jarmila Nemochovská
Adresa: Čechyně 111, 683 01 Rousínov
Telefon: 739 369 250
Email: cechyne@email.cz
Web: www.cechyne.cz

Cílem sdružení je podpora a realizace nejrůznějších místních aktivit a to především:
1. Organizování a realizace společenských, sportovních, zájmových a kulturních akcí.
2. Rozvoj a provoz sportovního hřiště, kurtu a vodní nádrže v obci, včetně zajištění údržby a péče o jejich okolí.
3. Podpora a realizace rozvoje obce Čechyně k prospěchu a zkvalitnění životního prostředí a životních podmínek obyvatel.
4. Spolupráce se státními orgány a organizacemi, s orgány místní samosprávy, s ostatními neziskovými organizacemi a dalšími subjekty, kteří sledují podobné cíle.
5. Podpora a organizování vzdělávacích a zájmových akcí pro mládež.
6. Podpora a organizování aktivit v oblasti historie obce a okolí.
7. Ediční činnost.


Občanské sdružení Slavíkovice

Kont. osoba: Ing. Martin Havel, MBA
Adresa: Velešovická 20
Telefon: 721 672 440
Email: martin.havel@grossocom.cz

Sdružení využívá pro aktivity prostory bývalé školy ve Slavíkovicích.


Spolek ProDěti

Kont. osoba: Ing. Veronika Kalová
Adresa: Zahradní 1162/5a, 683 01 Rousínov
Telefon: -
Email: spolekprodeti@spolekprodeti.cz
Web: http://www.spolekprodeti.cz/

Organizace je spolkem rodičů z Rousínova a okolí, kteří se rozhodli založit v Rousínově soukromou alternativní školu Krasohled a dopřát tak svým dětem vzdělání, které bude stavět na partnerském přístupu k dětem a respektu k jejich potřebám.