Obsah

Komise životního prostředí pro volební období 2022-2026

  • vyjadřuje se k záměrům úprav veřejné zeleně, předkládá návrhy na její doplnění
  • navrhuje opatření související s likvidací domovního odpadu
  • kontroluje zakládání černých skládek a navrhuje opatření k jejich odstranění
  • dohlíží na čistotu ovzduší, kontroluje dodržování předepsaných podmínek jednotlivých znečišťovatelů
  • upozorňuje na znečišťovatele vodních toků a nedovolené vypouštění odpadních vod
  • iniciuje zlepšování vzhledu a čistoty města, veřejných prostranství, parků, hřišť, komunikací atd. a navrhuje opatření
  • vyjadřuje se k žádostem o kácení dřevin rostoucích mimo les
JménoFunkceTelefon / E-mail
Chromá Dana, Mgr.Pracovník MěÚ517 324 849
778 411 252
chroma@rousinov.cz
Hlásenský VáclavPředseda komise
Bradáč Tomáš, Ing.Člen komise
Doleželová Petra, Ing.Členka komise
Juhás Pavel, Ing.Člen komise
Peňás Jan, Ing.Člen komise