Obsah

Komise výstavby pro volební období 2022-2026

  • projednává, dává své stanovisko, připomínky a podnět k návrhům územně plánovací dokumentace
  • vyjadřuje se k plánovaným investičním akcím města
  • vyjadřuje se k probíhajícím stavebním záměrům
  • doporučuje úpravy dopravního značení na místních komunikacích
  • zabývá  se otázkami dopravy v územním obvodu města (dopravní obslužnost, jízdní řády, zastávky apod.)
JménoFunkceTelefon / E-mail
Pekařík Dušan, Ing.Pracovník MěÚ517 324 833
734 752 399
pekarik@rousinov.cz
Frank Pavel, Ing.Předseda komise602 541 806
pfr59@seznam.cz
Havíř František, Ing., ml.Člen komise
Hladil MiroslavČlen komise
Sedlmajer Kamil, Ing.Člen komise
Slovák Václav, Ing. arch.Člen komise
Šemora RomanČlen komise
Zugar PavelČlen komise732 900 771
pavelzugar@seznam.cz