Obsah

Zametací vůz pro Městské služby Rousínov

Typ: ostatní
...
Název akce:  Zametací vůz pro Městské služby Rousínov
Popis:     

V rámci 24. výzvy Ministerstva životního prostředí ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory z "Operačního programu životní prostředí" prioritní osy 2 "Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí", oblasti podpory 2.1 "Zlepšení kvality ovzduší", podoblasti podpory 2.1.3 "Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů" město Rousínov získalo dotaci na rok 2013 na projekt "Zametací vůz pro Městské služby Rousínov".

Stav:   Dokončeno, 10.03.2011
Zhotovitel: KOBIT,spol.s.r.o., Praha
Náklady: 3.816.000 Kč
Dotace: 3.434.400 Kč

Vytvořeno: 21. 5. 2019
Poslední aktualizace: 5. 8. 2019 10:28
Autor: Ing. Marián Tlčik MBA