Obsah

Ošetření vybraných stromů v Rousínově a jeho místních částech

Typ: ostatní
...
Název akce:  Ošetření vybraných stromů v Rousínově a jeho místních částech
Popis:     

V rámci 20. výzvy Ministerstva životního prostředí ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory z "Operačního programu životní prostředí" prioritní osy 6 "Zlepšování stavu přírody a krajiny", oblasti podpory 6.5. " Podpora regenerace urbanizované krajiny", zažádalo město Rousínov o dotaci pro rok 2010 na projekt "Ošetření vybraných stromů v Rousínověa jeho místních částech".

Stav:   Dokončeno, červen 2010
Zhotovitel: Petr Zvědělík-stromolezectví, s.r.o.
Náklady: 586.593 Kč
Dotace: 439.945 Kč z OPŽP

Vytvořeno: 21. 5. 2019
Poslední aktualizace: 5. 8. 2019 08:36
Autor: Ing. Marián Tlčik MBA