Obsah

Lesopark Hrubé Kusy

Typ: ostatní
Název už není pro Vás velká neznámá, o parku jsme již informovali v srpnovém čísle zpravodaje města. Kdo nečetl, tak jen ve stručnosti - jedná se o přírodní park, nacházející se u levého břehu toku Rakovce, začíná u cyklostezky za autobusovým nádražím a končí u mostku ve starém Rousínovci. Součástí parku jsou také masivní akátové lavičky, odpadkové koše a informační tabule. Na tabulích jsou i poučné informace o vysazených stromech, loukách i o historii lokality. Můžeme jej tedy nazývat i naučnou stezkou. Na druhou stranu břehu toku Rakovce se bezpečně dostanete díky nové masívní lávce z akátového dřeva. Na lávce Vás už z dálky vítá ledňáček, bohužel jen dřevěný. Toho živého ledňáčka můžete zahlédnout ve vzniklém přírodním lese.

Realizaci přírodního parku se nevyhnula drobná komplikace v podobě stížností občanů žijících v dané lokalitě na nevhodné umístění několika stromů. Původní návrh výsadby, který zpracovala zahradní architektka Ing. Jitka Vágnerová, byl bohužel změněn. Tato změna projektu způsobila zpoždění s předáním díla, zvýšila celkové náklady na realizaci a musí být projednána s poskytovatelem dotace (OPŽP). Doufejme v jejich kladné stanovisko.

Hlavní je, že tento park je již pro Vás k dispozici. Dne 16. listopadu 2018 byl realizační firmou předán městu Rousínovu a tudíž i Vám. Následovat by ještě měla tříletá následná péče, kterou zajistí realizační firma. Na první etapu bude navazovat druhá v podobě tůní a mokřadů (realizace v roce 2019), a pokud se městu podaří vykoupit další pozemky od soukromých vlastníků, park by se měl v budoucnu dále rozšířit.

Už jste tento nový park navštívili? Určitě to stojí za to…


Vytvořeno: 13. 12. 2018
Poslední aktualizace: 13. 12. 2018 15:30
Autor: Odbor VŽP