Obsah

Zrušené vyhlášky a nařízení

Vyhlášky a nařízení z roku 2004

Vyhláška č. 3/2004 kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol (zrušovací OZV) Staženo: 77x | 16.10.2019

Vyhláška č. 4/2004 kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/94 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školních družin (zrušovací OZV) Staženo: 75x | 16.10.2019

Vyhlášky a nařízení z roku 2003

Vyhláška č. 1/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,využívání a odstraňování komunálních odpadů (zrušena OZV č. 5/2003) Staženo: 92x | 15.10.2019

Vyhláška č. 2/2003 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru města Rousínova (zrušena OZV č. 1/2004) Staženo: 117x | 15.10.2019

Vyhláška č. 3/2003 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol (zrušena OZV č. 3/2004) Staženo: 92x | 15.10.2019

Vyhláška č. 4/2003 k ochraně životního prostředí, veřejné zeleně a k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství ve městě (zrušena OZV č. 8/2003) Staženo: 101x | 15.10.2019

Vyhláška č. 5/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (zrušena OZV č. 3/2006) Staženo: 104x | 16.10.2019

Vyhláška č. 6/2003 o místním poplatcích (zrušena OZV č. 2/2010) Staženo: 87x | 15.10.2019

Vyhláška č. 7/2003 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku (zrušena OZV č. 2/2004) Staženo: 78x | 15.10.2019

Vyhláška č. 8/2003 k ochraně životního prostředí, veřejné zeleně a k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství ve městě (zrušena OZV č. 4/2006) Staženo: 93x | 15.10.2019

Vyhlášky a nařízení z roku 2002

Vyhláška č. 1/2002 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (zrušena OZV č.1/2003) Staženo: 119x | 15.10.2019

Vyhláška č. 2/2002, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/99 Města Rousínov o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Města Rousínov (zrušena OZV č. 2/2003) Staženo: 89x | 15.10.2019

Vyhlášky a nařízení z roku 2001

Vyhláška č. 1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území, včetně systému nakládání se stavebním odpadem (zrušena OZV č. 5/2006) Staženo: 97x | 15.10.2019

Vyhlášky a nařízení z roku 1999

Vyhláška č. 1/1999 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru města Rousínov (zrušena OZV č. 4/2019) Staženo: 232x | 15.10.2019

Vyhlášky a nařízení z roku 1997

Vyhláška č. 3/1997o úpravě koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí (zrušena OZV č. 1/2009) Staženo: 329x | 15.10.2019

Stránka