Obsah

Zrušené vyhlášky a nařízení

Vyhlášky a nařízení z roku 2010

Vyhláška č. 1/2010, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/2003, o místních poplatcích (zrušena OZV č. 2/2010) Staženo: 107x | 16.10.2019

Vyhláška č. 2/2010 o místním poplatcích (zrušena OZV č. 1/2012) Staženo: 127x | 16.10.2019

Vyhláška č. 3/2010 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku spočívajících v omezení konzumace alkoholu na veřejném prostranství (zrušena OZV č. 2/2013) Staženo: 71x | 16.10.2019

Vyhlášky a nařízení z roku 2009

Vyhláška č. 1/2009 kterou se zrušuje obecně závazné vyhláška č. 3/97 o úpravě koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí (zrušovací OZV) Staženo: 85x | 16.10.2019

Vyhláška č. 2/2009 kterou se zrušuje obecně závazné vyhláška č. 2/2006 o provozu výherních hracích přístrojů (zrušovací OZV) Staženo: 65x | 16.10.2019

Vyhlášky a nařízení z roku 2008

Vyhláška č. 1/2008, kterou se nařizuje speciální ochranná deratizace na území města Rousínova (zrušena OZV č. 4/2019) Staženo: 73x | 15.10.2019

Vyhláška č. 3/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (zrušena OZV č. 2/2012) Staženo: 69x | 16.10.2019

Vyhláška č. 4/2008 kterou se stanoví školský obvod Základní školy Rousínov, Habrovanská 312/3 zřízené Městem Rousínovem (zrušena OZV č. 3/2009) Staženo: 71x | 16.10.2019

Vyhlášky a nařízení z roku 2007

Vyhláška č. 2/2007 o podrobnostech stejnokroje strážníka Městské policie (zrušena OZV č. 4/2019) Staženo: 78x | 15.10.2019

Vyhláška č. 2/2007 o podrobnostech stejnokroje strážníka Městské policie Rousínov a o jeho nošení (zrušena OZV č. 4/2019) Staženo: 65x | 16.10.2019

Vyhláška č. 3/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (zrušena OZV č. 3/2008) Staženo: 68x | 16.10.2019

Vyhlášky a nařízení z roku 2006

Vyhláška č. 1/2006, kterou se mení Obecne závazná vyhláška Mesta Rousínov c. 1/2005 (zrušena OZV č. 4/2019) Staženo: 74x | 15.10.2019

Vyhláška č. 2/2006 o provozu výherních hracích přístrojů (zrušena OZV č. 2/2009) Staženo: 86x | 15.10.2019

Vyhláška č. 3/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (zrušena OZV č. 3/2007) Staženo: 69x | 16.10.2019

Vyhláška č. 4/2006 kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Rousínova č. 8/2003, k ochraně životního prostředí, veřejné zeleně a k zajišťování udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství ve městě (zrušovací OZV) Staženo: 55x | 16.10.2019

Vyhláška č. 5/2006 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Rousínov (zrušena OZV č. 2/2017) Staženo: 63x | 16.10.2019

Vyhlášky a nařízení z roku 2005

Vyhláška č. 1/2005, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Mesta Rousínova (zrušena OZV č. 4/2019) Staženo: 68x | 15.10.2019

Vyhláška č. 3/2005 o místním poplatcích (zrušena OZV č. 1/2019) Staženo: 216x | 15.10.2019

Vyhlášky a nařízení z roku 2004

Vyhláška č. 1/2004 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru města Rousínova (zrušena OZV č. 4/2019) Staženo: 122x | 15.10.2019

Vyhláška č. 2/2004 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, která ruší OZV č. 7/2003 (zrušena OZV č. 1/2017) Staženo: 64x | 15.10.2019

Stránka