Rousínov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Městská knihovna

Městská knihovna

Městská knihovna Rousínov je veřejnou knihovnou, která poskytuje knihovnické a informační služby všem občanům při zachování rovných podmínek, podporuje kulturní a vzdělanostní rozvoj obyvatelstva. Knihovnické služby poskytuje v hlavní budově na Sušilově náměstí a ve svých pobočkách nacházejících se v místních částech Rousínova - Kroužek, Královopolské Vážany, Slavíkovice, Čechyně, které jsou obsluhovány dle dohody se čtenáři. Pobočka ve Vítovicích je otevřena v běžném režimu. Nabízíme půjčování knih, časopisů, audioknih, společenských her, dovoz knih, besedy pro děti i dospělé, programy pro děti. Více informací na telefonních číslech.

Knihovnice

Mgr. Jitka Chmelová, MBA

Jana Machálková

Spojení:

On-line katalog knihovny

Běžná otvírací doba Městské knihovny Rousínov

Sušilovo náměstí 6

 • pondělí 8:30 - 12:00, 13:00 - 17:00
 • středa 8:30 - 12:00, 13:00 - 18:00
 • pátek 8:30 - 12:00, 13:00 - 17:00

Pobočky

Otevírací doba: 

První PONDĚLÍ v měsíci:

 • Vítovice 18:00 - 19:00

 

Knihovnice na pobočkách:

 • Rousínov - Mgr. Jitka Chmelová, MBA
 • Čechyně - Jana Machálková
 • Královopolské Vážany - Jana Machálková
 • Kroužek - Jana Machálková
 • Slavíkovice - Jana Machálková
 • Vítovice - Jana Machálková

Dovoz knih až domů

Zájemcům, kteří ze zdravotních důvodů již nemohou sami navštívit knihovnu, nabízíme novou službu dovoz knih až domů. V případě vašeho zájmu o tuto službu volejte na telefonní čísla 517 324 842 či 771 238 444 anebo pište  na email machalkova@rousinov.cz

Můžete nás také doporučit těm, o nichž víte, že by o dovoz knih mohli mít zájem.

Historie

3. prosince roku 1881 byl v Rousínově založen "Český čtenářský spolek". Jeho stanovy schválilo místodržitelství 15.12.1881 pod číslem 25451.

Spolek měl 34 členů a jeho účelem bylo půjčovat svým členům noviny a časopisy, později i knihy. Peníze na pořizování časopisů, novin a knih se získávaly jednak vybíráním členských příspěvků, ale i pořádáním různých zábav, divadelních představení, přednášek a podobných kulturních akcí.

V roce 1901 se připojuje ke knihovně Čtenářského spolku knihovna Odborů Národní jednoty. Prakticky tak vznikla první veřejná knihovna v Rousínově, protože od té doby nebylo půjčování knih vázáno na členství v těchto spolcích. Úředně byla veřejná knihovna zřízena z iniciativy obce až v roce 1910. Činnost Čtenářského spolku postupně upadala a v roce 1912 se výbor usnesl spolek rozpustit a knihovnu předat obci.

Do roku 1988 byla knihovna v budově Základní umělecké školy na Sušilově náměstí, na jaře roku 1989 se stěhuje do nových prostor na ulici Skálova, kde vznikají dvě oddělení - oddělení pro děti a mládež a oddělení pro dospělé čtenáře. V srpnu roku 2000 se knihovna opět stěhuje, nyní do nově zrekonstruovaných prostor v 1. poschodí budovy Záložny na Sušilově náměstí 6, kde sídlí dodnes.

Současnost

Knihovna je pro veřejnost otevřena tři dny v týdnu - pondělí, středa, pátek - celkem 23 hodin. Knihovní fond tvoří 23.729 svazků knih a 38 titulů docházejících periodik. V roce 2021 se zaregistrovalo v knihovně 432 čtenářů a veškerých služeb, které knihovna poskytuje, využilo 7.349 návštěvníků, čtenáři si během roku 2021 vypůjčili 14.953 knih a časopisů. Mimo půjčování knih a periodik poskytuje knihovna i tyto služby:

 • meziknihovní výpůjční služba
 • přístup na internet
 • tisk
 • dovoz knih až domů pro imobilní čtenáře

Užitečné odkazy