Obsah

Nové využití staré radnice

Typ: ostatní
Stávající stará radnice...
Název akce:  Nové využití staré radnice
Popis:     

Návrh spočívá ve vytvoření prostorů pro svatební obřady v bezbariérovém 1.NP v návaznosti na prostory nové kavárny. Je zde zachována vstupní hala z jihu s komunikačním a hygienickým jádrem v západní části budovy. Východní část 1. NP je určená svatbám, je zde svatební sál a hala, jako předprostor svatebního sálu, na kterou navazuje samostatný vstup pro svatby a zázemí pro nevěstu a pro oddávajícího. Svatební hala v případě nevyužití rozšíří prostory kavárny se samostatnou kuchyní, která dále pokračuje v arkádové chodbě a zahrádce na severní straně domu. V 2. NP jsou navrženy prostory pro výstavy, které tvoří na sebe navazující čtyři místnosti a chodba. Hygienické a komunikační jádro je v západní části objektu. Je navrženo využití celého podkroví 3.NP, zateplení, provedení nových podlah a úprava dispozic. V podkroví je navržen víceúčelový sál se zázemím jako prostory sloužící především pro jednání zastupitelstva. Hlavní jednací sál je ve východní části podkroví a je vybaven jednacími stoly, projekcí, monitory a kuchyňkou. Jsou zde navržena místa pro vedení města, cca 15 zastupitelů, 5 vedoucích odborů, zapisovatelku, stolek s mikrofonem pro veřejnost a místa pro veřejnost. Ve věži je navrženo nové ocelové schodiště se zábradlím, které by sloužilo jako technický přístup, vyhlídkám účastníkům jednání, případně veřejnosti. Střední část podkroví je od jednacího sálu oddělena posuvnými stěnami, jsou zde místa určená při jednání zastupitelstva pro veřejnost a výstavní prostory, v západní části podkroví je komunikační a hygienické jádro se skladem. Podkroví je prosvětleno a odvětráno z jižní strany střešními okny.

Stav:   Architektonická studie
Zhotovitel:

Ing. arch.Petr Goleš, Purkyňova  35A, 612 00


Vytvořeno: 1. 4. 2019
Poslední aktualizace: 1. 4. 2019 13:09
Autor: Mgr. Dana Chromá