Obsah

Místní část Kroužek v minulosti

Fotografie Kroužku z let 1950 - 1952

Fotografie pořídil Václav Hlásenský, řídící učitel v Kroužku. Soubor upravil a poskytl Václav Hlásenský.