Obsah

Velký úklid Vítovic

V sobotu 20. 6. 2020 se i přes nepřízeň počasí uskutečnil velký úklid Vítovic.

Muži s lopatami a vidlemi od rána čistili potok od nánosů bahna, větví a trávy a dále prováděli menší opravy na dětském a nohejbalovém hřišti a v přísálí. Ženy odpoledne uklidily sál, přísálí a boudy na nohejbalovém i volejbalovém hřišti. Děti pak ve skupinkách  sbíraly odpadky ve Vítovicích a okolí. K obědu se muži posilnili klobáskami, ostatní si po úklidu opekli špekáčky a zahřáli se teplým čajem. Pro mlsouny připravily maminky ovocnou buchtu. Přestože nás v průběhu dne zlobil déšť různé intenzity, zvládli jsme všechny naplánované práce. Obzvlášť děti zažily i dobrodružné situace, které braly s humorem.

Děkujeme všem, kteří se na úklidu podíleli, společný výsledek je vidět!