Obsah

Odbor školství a kultury

Vedoucí odboru: Ing. Eliška Škrobová Tel.: 517 324 826
  skrobova@rousinov.cz Mob.: 733 539 133
     
Knihovnice: Mgr. Jitka Chmelová, MBA Tel.: 517 324 842
  chmelova@rousinov.cz  
     
Knihovnice: Jana Machálková Tel.: 517 324 842
  machalkova@rousinov.cz  
     
Kronikářka města:
Ing. Jana Božeková
Mob.: 723 493 609 
  jbozekova@seznam.cz  

Popis činnosti

  • vedení městské knihovny a kulturního centra Záložna - pořádání kulturních akcí a krátkodobé pronájmy nebytových prostor, vedení městské kroniky, městský archiv

  • agenda školství v rozsahu funkce zřizovatele škol (ZŠ, MŠ, ZUŠ)

  • péče o kulturní památky v majetku města

  • cestovní ruch a propagace města

  • koordinace spolupráce města a neziskových organizací v oblasti práce s dětmi a mládeží, sportu

  • informační centrum

  • zpracování žádostí neziskových organizací o dotace z rozpočtu města Rousínova

  • zajišťování spolupráce s partnerskými městy