Obsah

Aktuality

18.02.2019

Volný den (ředitelské volno) v Základní škole Rousínov

Z důvodu závady na elektroinstalaci vyhlašuje ředitel školy, v souladu s § 24 odst. 2, Zák. 561/2004 Sb. (školský zákon), na den úterý 19. února 2019 volný den (tzv. ředitelské volno) pro žáky na pracovišti Habrovanská. Ze stejného důvodu nebude v provozu ani školní jídelna. Pracoviště Tyršova (1. - 3. ročník) bude v provozu normálně, stejně tak školní družina.

Detail

18.02.2019

Spuštění nového modulu - hlášení závad

Vážení spoluobčané, dnešním dnem je Vám k dispozici nový modul hlášení závad. Modul je umístěn v pravém sloupci webových stránek. Prostřednictvím tohoto modulu máte možnost upozornit nás na poruchy zařízení města, zejména poruchy veřejného osvětlení, místního rozhlasu, kanalizace apod. On-line formulář můžete využít k zaslání hlášení o poruše spolu s popisem závady. Věříme, že Vás tento krok potěší, jako jedna z dalších našich aktivit být otevřeným a vstřícným úřadem. Předem děkujeme za zaslané informace.

Detail

15.02.2019

Hlášení městského rozhlasu

15.02.2019

Detail

04.02.2019

Nová příroda pro Rousínov

V katastrálním území Kroužek byly v roce 2015 dokončeny tzv. komplexní pozemkové úpravy. Jde o proces, který optimalizuje strukturu majetkových parcel. Drobné, svým tvarem obtížně obhospodařovatelné či nepřístupné parcely vlastníků zde byly racionálně upraveny. Pozemková úprava zde vytvořila prostor pro doplnění cestní sítě, začlenila do území protierozní ochranu a navrhla účelné rozmístnění nových přírodních prvků. Tyto prvky souhrnně označujem jako tzv. společná zařízení, která jsou po ukončení pozemkové úpravy na vyčleněných pozemcích postupně realizována. V loňském roce začala realizace dvou přírodních prvků. Oba jsou součástí ploch tzv. územního systému ekologické stability (ÚSES). Jde o formu chráněných území, která jsou nově realizována v těch částěch krajiny, kde přírodní prvky výrazněji schází. Specifikem prvků ÚSES je jejich vzájemná propojenost, která umožňuje šíření přírodních druhů v krajině.

Detail

25.01.2019

Vyčištění koryta potoka kolem „holubí uličky“

V polovině měsíce ledna 2019 došlo k vyčištění koryta potoka kolem „holubí uličky“ od vegetace a odpadků všeho druhu. Chtěli bychom, aby tento stav vydržel, co nejdéle. Toto místo bude doplněno odpadkovými koši. Prosíme všechny o využívání těchto košů a neodhazování odpadků do toho toku a také dohledu nad těmi, kteří se tohoto jednání dopouští. Zároveň děkujeme firmě, která je vlastníkem tohoto pozemku, za rychlé vyčištění.

Detail

Fotogalerie

18.02.2019

IV. Městský ples

IV. Městský ples

V sobotu 16. února 2019 proběhl úspěšně společenský ples města Rousínova a za rok se na Vás opět těšíme.

Detail

15.02.2019

IV. Městský ples - přípravy

IV. Městský ples - přípravy

... vše připraveno...

Detail

24.01.2019

Vandalizmus a černé skládky

Vandalizmus a černé skládky

...

Detail