Obsah

Rekonstrukce odborných učeben na ZŠ Habrovanská

Typ: ostatní
...
Název akce:  Rekonstrukce odborných učeben na ZŠ Habrovanská
Popis:     

Projekt řeší komplexní zlepšení kvality a efektivity vzdělávání ve specifikovaných odborných učebnách školy. Zohledňuje také zlepšení přístupu a pohybu hendikepovaných žáků, což se jeví jako standardním trendem. Projekt řeší rovněž úpravu vnitřních prostor pro efektivnější komunikaci pedagogů, dislokaci, pomůcek a také možnosti vzdělávání žáků s tělesným hendikepem či s jinými specifickými vzdělávacími potřebami. Toho chceme dosáhnout nahrazením či úpravou nevyhovujícího pracovního prostředí pro žáky a nevhodného zázemí pro pedagogické pracovníky, obnovou zastaralého a doplněním nedostatečného  vybavení odborných učeben a kabinetů moderními pomůckami. Stávající prostředí zpravidla nedovoluje komfortní práci žákům či učitelům, některý nábytek je také ergonomicky nevhodný. Stávající zařízení učeben, nedostatečné vybavení vhodnými pomůckami či IT technikou většinou neumožňuje efektivní diferencovanou výuku či využití zajímavějších pedagogických metod.

Stav:   Projektová dokumentace
Zhotovitel:

architekti.in, Rybkova 948/23, 602 00 Brno


Vytvořeno: 11. 12. 2019
Poslední aktualizace: 26. 5. 2020 13:20
Autor: Mgr. Dana Chromá