Obsah

Investiční akce

V této části webových stránek naleznete přehled investičních akcí členěných do 3 okruhů: REALIZUJEME, DOKONČILI JSME A  PŘIPRAVUJEME. Mimo akce stavební (rekonstrukce budov, chodníků, komunikací, veřejného osvětlení, sportovišť a dětských hřišť  apod.) jsou zde uvedeny např. i realizace výsadeb či jiných, přírodě blízkých opatření.

U každé akce je uveden stručný popis a fotografie.

 

Zprávy

Revitalizace parku u Mlýna 1

Revitalizace parku u Mlýna


ostatní | 12. 3. 2019 | Autor: Mgr. Dana Chromá
#

Venkovní podium za restaurací Záložna


ostatní | 12. 3. 2019 | Autor: Mgr. Dana Chromá