Obsah

Investiční akce

V této části webových stránek naleznete přehled investičních akcí členěných do 3 okruhů: REALIZUJEME, DOKONČILI JSME A  PŘIPRAVUJEME. Mimo akce stavební (rekonstrukce budov, chodníků, komunikací, veřejného osvětlení, sportovišť a dětských hřišť  apod.) jsou zde uvedeny např. i realizace výsadeb či jiných, přírodě blízkých opatření.

U každé akce je uveden stručný popis a fotografie.

 

Zprávy

#

Město Rousínov - spisovna MěÚ Rousínov


ostatní | 30. 11. 2020 | Autor: Mgr. Dana Chromá
#

Dětské hřiště Slavíkovice


ostatní | 25. 11. 2020 | Autor: Mgr. Dana Chromá
#

Propojení budovy MěÚ Rousínov a budovy MP strukturovanou kabeláží


ostatní | 11. 11. 2020 | Autor: Mgr. Dana Chromá
#

Modernizace malého sálu Záložny


ostatní | 1. 10. 2020 | Autor: Mgr. Dana Chromá
#

Pořízení elektromobilu a nabíjecí stanice


ostatní | 23. 9. 2020 | Autor: Mgr. Dana Chromá
#

Revitalizace objektu Záložna - jeviště


ostatní | 13. 5. 2020 | Autor: Mgr. Dana Chromá
#

Přívody a měření nízkého napětí ZŠ a MŠ


ostatní | 7. 5. 2020 | Autor: Mgr. Dana Chromá
#

Revitalizace odborných učeben a dalších prostor ZŠ Rousínov


ostatní | 11. 12. 2019 | Autor: Mgr. Dana Chromá
#

Multifunkční objekt Rousínov - Čechyně


ostatní | 24. 10. 2019 | Autor: Mgr. Dana Chromá
Revitalizace parku u Mlýna 1

Revitalizace parku u Mlýna


ostatní | 12. 3. 2019 | Autor: Mgr. Dana Chromá
#

Venkovní podium za restaurací Záložna


ostatní | 12. 3. 2019 | Autor: Mgr. Dana Chromá