Obsah

Spuštění nového modulu - rozklikávací rozpočet

Typ: ostatní
Rozklikavací rozpočetVážení spoluobčané, dnešním dnem spouštíme na našich webových stránkách další nový modul - rozklikávací rozpočet Města Rousínova. Modul je umístěn v pravém sloupci. Věříme, že Vás tento krok potěší, jako jedna z dalších našich aktivit být otevřeným a vstřícným úřadem.
Rozpočet

lze chápat jako plán hospodaření města na jeden kalendářní rok. Sestavuje se na základě očekávaného vývoje města a ekonomiky. V průběhu roku může docházet k úpravám rozpočtu prostřednictvím tzv. rozpočtových opatření, které slouží k provedení změn v některých částech rozpočtu. Zpravidla se jedná o přesuny částek mezi jednotlivými položkami rozpočtu, reakci na neočekávané události nebo korekci podle aktuálního vývoje situace (např. výběr daní). Rozpočet i rozpočtová opatření schvaluje zastupitelstvo města. Během roku jsou všechny uskutečněné finanční operace zaznamenávány v účetnictví a na jednotlivých položkách rozpočtu pak lze sledovat aktuální plnění příjmů a čerpání výdajů. Údaje o skutečnosti se aktualizují 1x měsíčně po provedení měsíční účetní závěrky, zpravidla v první polovině následujícího měsíce. Rozklikávací rozpočet umožňuje přehledně ukázat strukturu rozpočtu (odkud plynou příjmy a za co se utrácí) a porovnávat plány se skutečností. Je také možné sledovat strukturu a vývoj rozpočtu za několik let.


Vytvořeno: 6. 10. 2017
Poslední aktualizace: 22. 11. 2017 23:08
Autor: TAJ