Obsah

Reklamace nového asfaltového povrchu v Královopolských Vážanech

Typ: ostatní
Průtah Kr. VážanyOprava komunikace bude provedena v termínu od 08.10.2018 do 19.10.2018.

Počátkem srpna letošního roku byla dokončena rozsáhlá stavební akce v místní části Královopolské Vážany, která spočívala v dokončení průtahu. Na této stavbě se podíleli dva investoři. Hlavní stavební práce financovala Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, která je vlastníkem komunikace procházející středem obce a pak do Habrovan a Vítovic. Tato organizace prováděla kompletní rekonstrukci povrchu vozovky, a to včetně podkladních vrstev. Druhým investorem stavby bylo město Rousínov, které využilo takto rozsáhlý zásah do komunikace a ze svých finančních prostředků opravilo chodníky a dešťovou kanalizaci.

Již v průběhu stavby zástupci města upozornili jak zhotovitele, tak i Správu a údržbu silnic JmK na nekvalitní pokládku svrchní asfaltové vrstvy. Po ukončení celé stavby byla několikrát provedena kontrola za účasti všech zainteresovaných stran, také se provádělo měření rovinatosti. Závěrem přejímacího řízení mezi zhotovitelem stavby a investorem komunikace (Správa a údržba silnic JmK) bylo nepřevzetí hotového díla a podání reklamace. Zhotovitel stavby, společnost PŘEMYSL VESELÝ, stavební a inženýrská činnost, Brno reklamaci uznala. V této době je již vyřízena další nutná uzavírka centrální části obce a směrů do Habrovan a Vítovic (mimo BUS). Oprava komunikace bude provedena v termínu od 08.10.2018 do 19.10.2018. Stavební firma odfrézuje svrchní vrstvu vozovky v tloušťce 50 mm a položí nový asfalt, a to na návsi v celé šířce, ve směru Habrovany  - Vítovice na pravé polovině silnice. Za tuto reklamační opravu nevynaloží město Rousínov žádné finanční prostředky. Jsme si vědomi, že aktuální uzavírka krátkodobě opět omezí Vaši dopravu do domů, za což se Vám předem omlouváme, ale myslíme si, že uznaná reklamace a následná oprava se pozitivně projeví v užívání komunikace v dalších létech.    


Vytvořeno: 2. 10. 2018
Poslední aktualizace: 2. 10. 2018 08:54
Autor: Ing. Dušan Pekařík, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí