Obsah

Informace o opravě komunikace od křižovatky „U kina“ po železniční most na ul. Habrovanská

Typ: ostatní
Stavba „III/37926 Rousínov průtah“

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, v jejímž majetku je mimo jiné i komunikace do Habrovan, plánuje opravit svrchní vrstvu vozovky v úseku od „kina“ na železniční most na ul. Habrovanská. Původní termín opravy – od 27.05.2019 – se podařilo vedení města oddálit až na dobu letních prázdnin. Frézování vozovky a nutné omezení dopravy v lokalitě kolem základní školy na ul. Habrovanské by způsobilo velké zmatky a komplikace v ranní dopravní špičce. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje akceptovala nově navržený termín, za což jí dodatečně děkujeme a vedení města tak může občanům oznámit, že výše jmenovaná stavební akce se uskuteční v termínu od 01.07. do 14.07.

Harmonogram opravy:
Frézování: 01.07.2019 – 07.07.2019
Pokládka obrusné vrstvy: 08.07.2019 – 14.07.2019

Zodpovědná osoba za stavbu: Ivo Hřibňák, vedoucí obchodního úseku, tel.: +420 736 480 535, e-mail: hribnak@sus.uh.cz

Přechodné dopravní značení.

Po dobu probíhání stavebních prací bude stavba označena přechodným dopravním značením.

Frézování bude probíhat za provozu, s dopravním omezením – tedy snížení max. povolené rychlosti na 30 km/h. V případě potřeb může stavba kyvadlově řídit dopravu. Toto dopravní značení bude osazeno i po dokončení frézování povrchu.

Při pracích pokládky bude dopravní značení provedeno dle postupu stavebních prací vždy tak, aby byly ulice V sídlišti, Nad Školou, Potoční, U Mlýna, Polní přístupné jak pěšky, tak automobilem. Silnice vedoucí z obce Habrovany do Rousínova bude jednosměrně uzavřena, a to ve směru od Habrovan. Objízdná trasa povede přes Královopolské Vážany, délka objízdné trasy bude 3,4 km.


Vytvořeno: 6. 6. 2019
Poslední aktualizace: 6. 6. 2019 12:48
Autor: Ing. Dušan Pekařík, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Rousínov