Obsah

Zpět

Městský úřad Vyškov vydává veřejnou vyhlášku opatření obecné povahy a stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnici III.třídy v Kr. Vážanech

Vyvěšeno: 11. 1. 2018

Datum sejmutí: 29. 1. 2018

Zodpovídá: Odbor VV

Zpět